De Avonturijn

Kwalitatief onderwijs vanuit rust, orde en regelmaat
Voor een onderwijsavontuur mag je bij de Avonturijn zijn. Een kleine, groeiende school in het hartje van de Pijp. Met hart voor de diversiteit die er in de buurt is. Met kwaliteit die allen in de buurt òf nodig hebben of goed kunnen benutten. Een ontwikkeling die monden doet openvallen. Met een didactische en pedagogische nieuwsgierigheid die bergen kan verzetten maar ook de steen in de beek kan zijn. Wij halen alles uit een leerling zodat de leerling gevuld kan raken. Vol met bagage die haa​r of hem in de toekomst in staat zal stellen zich verder te bekwamen, hoe die toekomst of gevraagde bekwaamheid er ook uit mag zien. Met ook warmte in het gebouw voor allen die er binnen komen. Met taal, rekenen, muziek, beeldende vorming, tablets, gymnastiek en nog veel meer in het vaandel. Ja, voor een onderwijsavontuur, dat goed afloopt, moet je bij de Avonturijn zijn.

Een goede sfeer in de school is essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Op De Avonturijn leren kinderen hoe zij problemen op een goede manier onderling kunnen oplossen.

Ook betrokken ouders zijn noodzakelijk voor een goede sfeer. Zij worden vaak uitgenodigd aan voorleesochtenden mee te doen en er is een ouderkamer, een ontmoetingsplek voor ouders. 

Zo werkt De Avonturijn samen met kinderen en ouders aan optimaal onderwijs, waar aandacht is voor elke leerling.

Contactgegevens De Avonturijn
Rustenburgerstraat 236
1073 GK Amsterdam
T 020 - 676 78 99
E avonturijn.info@askoscholen.nl
W www.avonturijnschool.nl​