De Bienkorf

Jenaplan en Ervaringsgericht Onderwijs
De naam Biënkorf zegt het al: grote bedrijvigheid. De school is veertig jaar jong en was een van de eerste Nederlandse Jenaplanscholen. Uitgangspunt is onderwijs op maat. Daarbij wordt niet alleen op resultaten gelet, maar er wordt ook naar processen gekeken. De school werkt eveneens met het concept Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.). E.G.O. heeft dezelfde uitgangspunten als Jenaplanonderwijs maar voegt daar de begrippen welbevinden en betrokkenheid aan toe.

Kunstzinnig en creatief
Verder is er op De Biënkorf opvallend veel aandacht voor allerlei disciplines binnen kunstzinnige vorming. Drama, dans: alles komt aan bod. Vaak trekt de school erop uit om met de kinderen van kunst en cultuur te genieten. De reputatie die de school hiermee heeft opgebouwd, trekt leerkrachten aan die op dit gebied extra’s bieden. In ateliers kunnen leerlingen een paar keer per jaar kiezen uit creatieve activiteiten.

Leren in warm bad
Er zitten veel kinderen op school van wie beide ouders werken. Het percentage dat overblijft, is dan ook hoog: maar liefst 98%. In een tevredenheidsonderzoek omschreven ouders de school met woorden als open en goede sfeer. Een van hen formuleerde dit poëtisch als ‘leren in een warm bad’.

Geen dode momenten
De Biënkorf stimuleert betrokkenheid met projecten die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen, maar ook met kringgesprekken, vieringen en werken op eigen niveau: als de leerstof te moeilijk is, haken kinderen immers af; maar als het te simpel is, worden zij onvoldoende uitgedaagd. Doen, denken, onderzoeken, spelen en discussiëren staan centraal. Dode momenten (wachten, stilzitten, niets te ‘doen’ hebben) worden zoveel mogelijk vermeden.

Contactgegevens De Biënkorf
Werengouw 83
1024 NN Amsterdam
T 020 - 636 70 67
E bienkorf.info@askoscholen.nl
W www.bienkorf.nl