De Boomgaard

De Boomgaardschool, daar kom je tot bloei!
De Boomgaard is aan het groeien! De school gaat meer doen aan techniek en wetenschap en profileert zich sinds 2006 als een brede school. Dit houdt in d​at De Boomgaard zich niet alleen richt op kwalitatief goed onderwijs, maar ook op naschoolse activiteiten en de buurt.

Samenwerking met circus Elleboog
Met cursussen en activiteiten worden ouders, kinderen en bewoners van de wijk Bos en Lommer bij de school betrokken. Voor ouders zijn er onder meer computerlessen en kookcursussen. Voor kinderen variëren de activiteiten van judo en theater tot het instuderen van circusacts met circus Elleboog.

Natuureducatie op dakterras
De school heeft ook aandacht voor natuur- en milieu educatie. Op het dakterras van het nieuwe moderne schoolgebouw verbouwen de kinderen groenten en verzorgen zij planten in potten. De kinderen van groep 6 en 7 hebben een schooltuintje.

Doen, denken en ervaren
De Boomgaard stemt de lesstof af op diverse niveaus van kinderen (differentiatie). Om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen, werken alle groepen met dag- en weektaken.
De ochtenden zijn vooral ingeruimd voor taal- en rekenonderwijs. De school ziet deze vakken als de basis van het onderwijs. ’s Middags is er ruimte voor thematisch onderwijs ofwel projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren’.

Contactgegevens de Boomgaard
Gibraltarstraat 61
1055 NK Amsterdam
T 020 - 682 22 70
E boomgaard.info@askoscholen.nl
W www.boomgaardschool.nl