De Mijlpaal

Grootse grote school
Vanaf de oprichting in 1992 heeft De Mijlpaal grote aantrekkingskracht op leerlingen uit de wijk Nieuw-Sloten. De school telt maar liefst vijfhonderddertig leerlingen die, verdeeld over twee gebouwen, les krijgen van ruim  veertig leerkrachten.

Pest-protest
Mogelijk is de grote aantrekkingskracht van de school toe te schrijven aan het pedagogische klimaat: het grote belang dat De Mijlpaal hecht aan goed omgaan met elkaar. Hiervoor is zelfs expliciet beleid ontwikkeld. Er is een pestprotocol en er zijn actieve vertrouwenspersonen. Leerlingen uit groep 6 en 7 hebben zitting in de leerlingenraad. Zij noemen zich het pest-protestteam. Samen met een aantal onderwijsteamleden vormen zij de werkgroep ‘pedagogisch klimaat. Dat team denkt na over het bevorderen en behouden van een goede sfeer op school.

Zorg op maat
Twee​ intern begeleiders werken aan zorg op maat, bijvoorbeeld voor kinderen die niet goed mee kunnen komen, maar ook voor kinderen die meer leerstof aankunnen dan gemiddeld.
De school werkt met het Ontwikkelingsgerichte Onderwijsconcept (OGO). Dit houdt met name in dat er veel aandacht is voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Kweekvijver voor onderwijstalent
De Mijlpaal is een speciale opleidingsschool voor leraren in opleiding. Daarbij is de school ook een academische opleidingsschool. Dit betekent dat aspirant-leraren tijdens hun stage ook wetenschappelijk onderzoek doen met als doel het onderwijs op school verder te verbeteren. Van en met elkaar leren: dat is op deze school de grondhouding.

Contactgegevens De Mijlpaal
Hoofdlocatie:
Westmallepad 11A
1066 PP Amsterdam
T 020 - 669 24 88

Dependance
Anderlechtlaan 1
1066 HK Amsterdam
T 020 - 669 24 88​
E mijlpaal.info@askoscholen.nl
W www.mijlpaal.eu