De Regenboog

De Regenboog is een Montessorischool met heel veel kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten. Een school met heel gewone kinderen, ouders en leraren. Maar ook een bijzondere school, met mensen die allemaal anders zijn, mensen  die  samen leren en samen-werken. Een school die kinderen uitnodigt actief te zijn en initiatief te nemen, waar kinderen zelf kiezen en zelfstandig werken, alleen of met andere kinderen. Een school waar kinderen  zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen.  Iedereen wordt gezien en voor alle kinderen willen wij een vertrouwde plek zijn. Een school waar je als kind  iedere dag vrolijk naar toe huppelt of fiets, waar je leert wat je nodig hebt en waar je leert wie je zelf bent. 

Initiatieven om ons onderwijs te verbeteren of te verbreden worden gewaardeerd. Het Verteltasproject, een speciale reken- en taalklas, Engelse lessen door native speakers en breilessen zijn mooie voorbeelden van grotere en kleinere initiatieven van leraren en ouders Wij maken graag gebruik van  aanwezige  kennis, vaardigheden en ervaringen. Dat maakt ons tot een sterke school waar iedereen zich bij betrokken voelt. 

Contactgegevens De Regenboog
Woudrichemstraat 5
1107 NE Amsterdam
T 020 - 697 21 76