De Waaier

De naam van de school verwijst naar de vorm van het gebouw, maar vooral naar de verbinding met de rijke cultuur in de Indische Buurt van Amsterdam Oost.

Vreedzame School
De school hanteert de uitgangspunten, sociale omgangsvormen en afspraken van De Vreedzame School. Dit houdt voornamelijk in, dat wij positief met elkaar omgaan; dat wij met elkaar bespreken wat we van elkaar verwachten en dat we vooral naar onszelf kijken om gewenst gedrag te bevorderen.

Brede School
De Waaier biedt, naast goed onderwijs, veel activiteiten na school. In samenwerking met Dynamo wordt er enorm veel georganiseerd: zang, dans, knutselen, koken, computerles en schaken.
Met het SKC wordt het mentorenproject voor kinderen uit de bovenbouw uitgevoerd als voorbereiding op het vervolgonderwijs en het weekend-student-project voor kinderen die meer willen en kunnen.
Partou organiseert onze voorscholen ’t Waaiertje en ’t Girafje binnen ons schoolgebouw.

Passend Onderwijs
Op De Waaier vinden we de term ‘passend onderwijs’ ongepast. Onderwijs op zich betekent al dat je als school vanzelfsprekend aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Samen met ouders
De betrokkenheid van ouders is enorm belangrijk voor het schoolsucces van hun kinderen, onze leerlingen. Daarom proberen we de ouders intensief te betrekken bij het onderwijs: wat kunnen wij voor elkaar betekenen om het voor de kinderen zo prettig, plezierig en veilig mogelijk te maken?

Wie interesse heeft in een persoonlijke rondleiding is van harte welkom en kan hiervoor een afspraak maken.

Contactgegevens De Waaier
Obiplein 115
1094 RB Amsterdam
T 020 - 692 39 80