Willibrordschool

​​Kinderen spelen het echte leven
Ontdek waarom wij trots zijn op onze school! Begrijp waarom wij de leukste school van IJburg zijn! 

De Willibrord is een ontwikkelingsgerichte school, waar gewerkt wordt  vanuit thema’s en waar we kinderen helpen om een kritische en ontdekkende houding te ontwikkelen.
Bij ons op school vindt u een bruisend team, sprankeling & enthousiasme, mag elk kind zijn wie hij is én staat plezier bovenaan. Ons team doet er alles aan om kinderen zelfbewustheid, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid mee te geven.​
 
Visie
Onze school is voor alle kinderen op IJburg. Bij ons kunnen kinderen zich ontwikkelen op hun eigen manier.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, nieuwsgierig zijn en sociaal en emotioneel vanuit hun kracht handelen. Maar ook dat ze vragen durven stellen, met elkaar kunnen spelen en werken, van alles willen onderzoeken, leren lezen, rekenen, schrijven en bouwen.
Leren is bij ons samenwerken met andere kinderen en, gestimuleerd door professionele leerkrachten en studenten, je eigen ontwikkeling doormaken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren kiezen en rekening houden met keuzes van anderen.
 
OGO
De Willibrord werkt vanuit het principe van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Een belangrijk uitgangspunt is om betrokkenheid bij kinderen te creëren. Dit doen we door thematisch te werken en allerlei activiteiten te organiseren die dichtbij de wereld van het kind staan. Wij gaan er namelijk van uit dat zodra kinderen betrokken raken, de motivatie ontstaat om te leren.
 
Leren in een veilige omgeving
Ons uitgangspunt is dat het leuk is om op de Willibrord op school te zitten, het leuk is om er te werken en het leuk is om je kind naar de Willibrord toe te brengen!
In ons hele onderwijs zijn de sociale vaardigheden geïntegreerd. De leerkracht is hierin heel belangrijk. Doordat een kind er mag zijn en de leerkracht hem/haar ook ziet, voelt een kind zich veilig.
Bij ons op school staat sociaal emotionele ontwikkeling niet vast in het weekrooster. Niet een uur per week werken aan deze ontwikkeling, maar je als leerkracht doorlopend bewust zijn van je eigen handelen en het effect hiervan op het sociale welbevinden van kinderen. Niet een uur op het rooster maar verwerken in de thema’s door o.a. coöperatieve werkvormen, drama en sociaal emotionele thema’s aan de orde stellen die binnen het overkoepelende thema passen.
 
Nieuwsgierig naar onze school?
Dan nodigen wij  u uit om onze website of schoolgids te bekijken. U bent natuurlijk ook welkom om langs te lopen of een kijkje te nemen!
 
Contactgegevens Willibrordschool
Diemerparklaan 11
1087 EM Amsterdam
T 020 - 398 15 40