Dr. Plesmanschool

School met stedelijke allure
Op de grens van dorp (Badhoevedorp) en stad (Amsterdam) vindt u de Dr. Plesmanschool.
De Dr. Plesmanschool in Badhoevedorp is een school met bijna 300 leerlingen. Het grootste deel van de kinderen komt uit Badhoevedorp en Lijnden de overige leerlingen komen van “over de brug” uit de stadsdelen Sloten, Nieuw Sloten, de Aker en Osdorp.
Veel ouders van leerlingen kennen elkaar. De ‘dorpse’ saamhorigheid is een goed fundament voor de ouderbetrokkenheid waar het schoolteam veel energie in steekt. De school heeft een erg actieve oudervereniging die veel voor de kinderen en de school doet. 

Een bijzondere school
Bijzonder willen we zijn in ons onderwijs en in het omgaan met elkaar. Naast een fijne schooltijd vinden wij het leren omgaan met en respect tonen voor elkaar heel belangrijk. Ons onderwijs is enerzijds traditioneel in jaarklassen, maar anderzijds modern waarbij we rekening houden met ieders capaciteiten en mogelijkheden. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen! Naast leren wordt er ook veel aandacht besteed aan expressie, beweging, spel, drama, samenwerken en samen spelen.

Schoolklimaat.
Onze instelling is: ‘Alleen met kennis kom je er niet’. Naast cognitieve vaardigheden is het van belang dat de kinderen zich ook sociale vaardigheden eigen maken. Kinderen leren omgaan met hun eigen en andermans gevoelens, is daarbij ons uitgangspunt.
De school gebruikt hiervoor de methode van de kanjertraining. Sinds 2012 mogen we ons officieel “Kanjerschool” noemen.
  ​
Contactgegevens Dr. Plesmanschool
Papegaaistraat 4
1171 TK Badhoevedorp
T 020 - 449 07 61