Het Bovenland

Het Bovenland werkt volgens de principes van vernieuwingsonderwijs. Elementen van verschillende vernieuwende onderwijsvormen zijn verwerkt in het lesaanbod. Denk aan de kringgesprekken en maandsluitingen uit het Jenaplan-onderwijs, de dag en weektaken uit het Daltononderwijs, het werken met eigen teksten uit het Freinetonderwijs en de thematafel uit de Vrije School. Er wordt dus niet gewerkt volgens de dwingende kenmerken van één systeem. De school speelt in op behoeftes, denkt in mogelijkheden en handelt vanuit een eigen visie.

Thema’s en excursies
Projecten en thema’s zijn bij uitstek geschikt om de link te leggen naar de samenleving. Zesmaal per jaar werkt Het Bovenland aan een thema. Activiteiten op gebied van rekenen, schrijven, begrijpend lezen en spelling zitten in alle projecten. 
Bij die thema’s horen excursies. De school trekt er op uit om te zien hoe het er in ‘de echte wereld’ aan toe gaat. Daarbij wordt de onderzoekende houding van kinderen gestimuleerd. Zo staat een excursie nooit op zichzelf. Het bezoek wordt voorbereid, bijvoorbeeld door met de klas te bespreken wat de kinderen te weten willen komen. Een dergelijke voorbereiding heeft activiteiten in de klas tot gevolg en zorgt ervoor dat de kinderen rondom het onderwerp lezen, rekenen, tekenen, gesprekken voeren, presentaties houden, schrijven, bouwen en onderzoek doen.
 
’s Middags overblijven
De leerlingen blijven tussen de middag op school om daar samen met hun leerkracht te lunchen. Door dit continurooster blijft er tijd over en zijn de kinderen niet alleen elke woensdagmiddag, maar ook elke vrijdagmiddag vrij.

Ruim jasje voor iedereen
Het Bovenland biedt alle kinderen ruimte om te groeien. Er is geen onderwijs op maat voor elk individueel kind, maar een ruim jasje dat geschikt is voor groepen kinderen en waarbij - wanneer nodig - wordt gekozen voor een persoonlijke invulling.

Contactgegevens Het Bovenland
Akersluis 1A
1066 ER Amsterdam
T 020 - 408 46 86