Het Wespennest

Gesprek, werk, spel, viering en Jenaplan
Het Wespennest is een Jenaplanschool: een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers. Gemiddeld 250 kinderen zijn verdeeld over drie onderbouw-, drie middenbouw- en drie bovenbouwgroepen. Elke groep heet binnen het Jenaplan een stamgroep: kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar (leeftijdverschillen zijn niet groter dan twee tot drie jaar).
 
Uitgaan van verschillen 
De kinderen van Het Wespennest verschillen van elkaar in capaciteit, milieu en werkhouding. Binnen de stamgroepen probeert de school die verschillen niet alleen te accepteren, maar er ook op vooruit te lopen. 
Vier basisbehoeften van kinderen zijn daarbij een leidraad:
• de behoefte aan samenzijn
• de behoefte aan zelfstandigheid 
• de behoefte aan leiding 
• de behoefte aan beweging
 
Ritmisch weekplan
Met vier basisactiviteiten zoekt Het Wespennest naar een evenwicht tussen groepsgewijze en individuele benadering: gesprek, werk, spel en viering. Deze activiteiten wisselen elkaar af, gedurende de dag en de week. Daarbij streeft de school naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Lezen, taal en rekenen vormen daarbij, naast de muzisch-expressieve vorming, de bouwstenen voor de wereldoriëntatie. De resultaten en een werk- en toetsoverzicht worden met ouders en kinderen besproken.
Zo wil de school kinderen tot een goede leerattitude brengen ofwel bereiken dat zij leren zélf verantwoordelijk te worden voor hun werk en hun leven.
 
Contactgegevens Het Wespennest
Breedveld 6
1025 PZ Amsterdam
T 020 - 637 05 55