Brede Mgr. Bekkersschool

Scholen en ouders: partners in opvoeding
De Mgr. Bekkersschool in de wijk Nieuwendam is een brede school. Dit houdt in dat de school met een voorschool en welzijnsvoorzieningen (waaronder oudercursussen, logopedie, schoolmaatschappelijk werk en motorisch remedial teaching) onder één dak is samengebracht. 

Lees- en taalmethodes
De Mgr. Bekkersschool is in een nieuw, modern gebouw gevestigd én is een klassieke school in de gunstige betekenis van het woord. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door rust, reinheid en regelmaat, terwijl de school ook nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen. De school gebruikt dan ook diverse innovatieve methodes bij lezen en taal. Hierdoor schiet het niveau van leerlingen omhoog en kunnen kinderen die al op niveau zijn, dat niveau goed vasthouden.
 
Soepel naar voortgezet onderwijs
De school bevordert een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs met een specifieke werkwijze. Kortweg komt deze erop neer dat leerkrachten van groep 8 er niet alleen voor staan. Ook leerkrachten die kinderen vanaf groep 6 hebben lesgegeven, intern begeleiders en directieleden beslissen mee over de schoolkeuze van een leerling. Daarbij heeft de leerkracht van groep 8 een doorslaggevende stem. Dit werkt en levert succes op.
 
Betrokken ouders
De hele brede schoolopzet, met dagactiviteiten in het verlengde daarvan, is erop gericht ouders sterk bij het onderwijs te betrekken, bijvoorbeeld met oudercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Samen voeden we de kinderen op. Vanuit die gedachte ziet de school ouders als partners met wie goede samenwerking essentieel is. 
 
Contactgegevens Brede Mgr. Bekkersschool
Volendammerweg 160
1024 JR Amsterdam 
T 020 - 636 59 23