St. Augustinus

Gouwe plek met inspirerende mogelijkheden 
Basisschool St. Augustinus staat in Landsmeer op een ‘gouwe plek’ met inspirerende mogelijkheden. Het natuurgebied Ilperveld grenst aan het speelterrein. Ilperveld is uniek vanwege het landschap met veenweide en zeldzame flora en fauna. Die natuur is voor de school dan ook een inspiratiebron die benut wordt voor ontdekkend ‘natuurlijk’ leren. Daarbij halen leerkrachten de natuur in de school én ze trekken er met de kinderen op uit.
 
Vreedzaam en positief
Om het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbeteren en te verrijken, werkt St. Augustinus met het programma van de Vreedzame School. De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Belangrijk is de toepassing van het gedachtegoed van de Vreedzame School op elk moment in elke situatie. Met St. Augustinus als Vreedzame School wordt gestreefd naar een cultuur waarin leerlingen, personeel en ouders zich betrokken en verantwoordelijk voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.
Jaarlijks worden leerlingen uit groep 7 en 8 getraind als mediator. Bij mediation bemiddelen deze leerlingen bij conflicten.
 
Onderwijskundige dimensie
De school werkt methodegericht waar het moet en thematisch gericht waar het kan.
Op St. Augustinus kunnen kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid ontdekkend leren en met onderzoeksvragen aan de slag gaan. Cultuureducatie heeft een prominente plek. En afwisselend komen thema’s aan bod waarbij accenten gelegd worden op kunst-, erfgoed- en/of media-educatie.
 
Professionele kinderopvang
De voor, tussen en/of na schoolse opvang wordt verzorgd door Tsarenkroon van kinderopvang Partou. De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in het gebouw van Tsarenkroon, Dorpsstraat 50-52 te Landsmeer. De tussen schoolse opvang vindt plaats in het vertrouwde schoolgebouw.
 
Contactgegevens Sint Augustinusschool 
De Gouwe 21
1121 GC Landsmeer
T 020 4821581​