St. Jozef

Optimaal talenten ontplooien
De St. Jozefschool ligt in het stadsdeel ZuiderAmstel aan de eeuwenoude Kalfjeslaan op de zuidgrens van Amsterdam, op steenworp afstand van de Amstelveenseweg en het Amsterdamse bos. De school ligt in een groene omgeving met betrekkelijk veel laagbouw. De kinderen hebben er de ruimte om lekker samen buiten te spelen. Aan de noordzijde van de school ligt Buitenveldert, aan de zuidzijde een gezellige Amstelveense jaren ’30 wijk. Onlangs, aan het begin van het schooljaar 2006-2007 werd een modern, nieuw schoolgebouw aan de Kalfjeslaan betrokken. De St. Jozefschool trekt er graag op uit en maakt dankbaar gebruik van zowel de Amsterdamse als de Amstelveense faciliteiten.
De school maakt mogelijk dat alle leerlingen (ruim 400) hun talenten optimaal ontplooien. Elk kind moet ook het gevoel krijgen en vasthouden dat het hiervoor zelf óók verantwoordelijkheid draagt, en als het ware, de motor is van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.
 
Catecheseonderwijs
Een positieve houding ten opzichte van medemensen: dat vindt de school ook belangrijk. Dit komt onder meer tot uiting in het catecheseonderwijs.
 
Duidelijk en consequent
De omgang tussen leerkrachten en leerlingen is hartelijk, warm, vertrouwelijk en openhartig én is duidelijk door regels en afspraken. Die duidelijkheid en consequent handelen staan voorop. De regels van de klas en van de school worden aan het begin van elk schooljaar (opnieuw) met de kinderen besproken, zodat leerlingen weten waar zij - volgens ‘hun’ regels - aan toe zijn.
 
Aandacht voor verschillen
De St. Jozefschool hanteert het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen is ruime aandacht voor individuele verschillen bij leerlingen. Er is aparte begeleiding voor de kinderen die wat extra hulp nodig hebben. Ook is er speciale aandacht voor leerlingen die meer aanku​nnen dan het gewone lesprogramma hen biedt. 
Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met digiborden en software die past bij de diverse lesmethoden. 
 
Contactgegevens St. Jozefschool
Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
T 020 - 643 20 20