Lukasschool

Mis​sie 
Met plezier naar school!
De Lukasschool ziet het als haar missie dat elk kind met plezier naar school gaat. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waar de kinderen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen kinderen en door een sfeer te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd voelen, krijgt ieder kind optimale ontwikkelingskansen.
Ontwikkelen vanuit veiligheid geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.
 
Visie 
Op de Lukasschool wordt met een uitdagend onderwijsaanbod gestreefd naar betrokken kinderen, die zich prettig en verbonden voelen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, competente mensen, die goed kunnen samenwerken.
 
De Lukasschool is toonaangevend in modern, eigentijds onderwijs. Het onderwijs dat gegeven wordt, biedt aantoonbaar goede resultaten. Het is een school waar alle betrokkenen zich prettig en verbonden met elkaar voelen, een school waar ieder zich welkom voelt.
 
Er wordt gewerkt aan een veilige sfeer op school en in de klassen, zodat het beste uit een kind wordt gehaald. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. In een open en communicatief ​
schoolklimaat leren kinderen vriendschappen aan te gaan, conflicten op te lossen en uit te praten. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie en pesten. Kinderen krijgen ruimte voor
eigen initiatief. De leerkrachten hebben hoge en positieve verwachtingen van ieder kind.
 
Werkwijze
Binnen onze school geven we cursorisch onderwijs, met gebruikmaking van eigentijdse methodes voor alle vakken.  De werkwijze die wij op onze school hanteren is ‘evidence based’. Dit houdt in dat we alleen methodes gebruiken waarvan vaststaat dat ze effectief zijn.
Er wordt in alle groepen gewerkt met het activerende en directe instructie model en leerkrachten hanteren per vak drie verschillende niveaugroepen, die we aanpakken  noemen. Zo zorgen wij ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft om optimaal te leren. 
 
Contactgegevens Lukasschool
Osdorper Ban 134
1069 ZR Amsterdam
T 020 - 619 09 66