St. Rosa

Ieder kind is uniek en heeft recht op passend onderwijs. Op de Sint Rosa-school bent u hiervoor aan het juiste adres! We zorgen voor een leerrijke omgeving, een warme en veilige sfeer en plezier. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en we maken dan ook gebruik van nieuwe lesmethodes en sluiten aan bij de 21e eeuwse vaardigheden. Vanaf groep 4 werkt ieder kind met zijn/haar eigen Chromebook, waardoor ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen en worden aangesproken.

Wij werken met een enthousiast en professioneel team waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar respecteren.

We gaan met elkaar om vanuit de waarden:

 • Rust
 • Op maat
 • Samen
 • Aandacht
Onze speerpunten

Onze ambitie is een kleurrijke excellente school te zijn:

 • We staan midden in de wijk en zijn actief in onze omgeving
 • Alle culturen en nationaliteiten zijn welkom en worden met respect behandeld
 • We besteden veel tijd aan (de Nederlandse) taal en lezen (45% van de onderwijstijd)
 • Wij bieden een zeer goede leerlingzorg met eigen expertise en samenwerking met het ouder kind centrum, ouderkind adviseur, preventieve logopedie en kinderfysiotherapie
 • We hebben moderne onderwijsvoorzieningen: aantrekkelijk ingerichte lokalen en leerplekken, een eigen bibliotheek en voor ieder kind vanaf groep 4 een chromebook
 • Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, cultuur, muziek, creativiteit en sport
 • We stimuleren ouderbetrokkenheid en hebben een ouderkamer
 • Aan de school is een voorschool verbonden
 • We bieden huiswerkbegeleiding door middel van een leerlab en naschoolse activiteiten
 
Contactgegevens St. Rosaschool
Varenweg 2
1031 CB Amsterdam
T 020 - 636 87 26