St. Jan

​​​Worden wat je kunt
‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’. Dat is het schoolmotto van de St. Jan. De school wil bereiken dat kinderen met plezier naar school gaan, daar gemotiveerd aan het werk zijn en zich optimaal ontwikkelen. De afgelopen jaren groeide St. Jan uit tot een gemengde en gewilde buurtschool met ongeveer 380 leerlingen. 
Kinderen verschillen en leren op diverse manieren. Op St. Jan wordt daar vanuit gegaan. Het beroep van leraar is daarom veelzijdig en de St. Jan biedt volop ruimte voor die veelzijdigheid. Leerkrachten hebben een onderzoekende houding en stimuleren de kinderen om te ontdekken wat hun eigen talenten en mogelijkheden zijn. 

Amsterdamse school
Basisschool St. Jan heeft een intiem, sfeervol en een goed onderhouden gebouw. Het staat ruim tachtig jaar in de Baarsjes en past in de stijl van de Amsterdamse school.

School en samenleving
Het onderwijs is ontwikkelingsgericht: naast reguliere leerstof is er aandacht voor activiteiten waarin de relatie tussen school en samenleving wordt gelegd. Dit gebeurt onder andere door:

  • schoolprojecten, waarin kinderen kennismaken met de wereld buiten de school en met kunst, cultuur en  techniek
  • excursies of gastsprekers rond thema’s of beroepen
  • naschoolse activiteiten op het gebied van creativiteit en bewegingsonderwijs.
Samen met ouders
Ouders hebben natuurlijk ook hun talenten en mogelijkheden. De St Janschool vindt het belangrijk dat ouders hun bijdrage aan de school kunnen leveren. Zo organiseren we jaarlijks samen met ouders van de commissie Kunst en Cultuur een groot project voor alle kinderen van de school. Dit gebeurt zo professioneel dat deze projecten vaak prijzen hebben gewonnen. Op de website van de school leest u daar meer over. 
 
Contactgegevens St. Jan
Kortenaerstraat 32
1057 JN Amsterdam
T 020 - 618 74 81