De Achthoek

​​Leren is leuk 
De Achthoek in het Oostelijk Havengebied is een school van formaat, doordat er maar liefst 750 leerlingen les krijgen, ongeveer 75 medewerkers werken én vanwege de organisatie die op zo’n grote school (de grootste binnen de ASKO) nodig is. De school is gevestigd in twee gebouwen.​ 

De school werkt volgens het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Thematisch werken is hiervan de kern. Dit houdt in dat kinderen in bijvoorbeeld projecten aan de slag gaan met thema’s die aansluiten op hun belevingswereld. 
De Achthoek straalt uit dat leren leuk is. Daarbij is het belangrijk aandacht te besteden aan vragen die kinderen stellen en gebruik te maken van hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld om zich heen. Geregeld trekken leerkrachten er dan ook met de kinderen op uit om kennis te maken met de ‘echte’ wereld. Verder is er aandacht voor interactief leren, coöperatieve werkvormen en leerstrategieën. Ook investeert de school veel in de digitale leeromgeving. 
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, is gekozen voor het ontwikkelen van twee totaalscholen. Dit betekent dat in elk van de twee gebouwen van de school groepen 1 t/m 8 zijn gevormd. Dit werkt voor ouders en leerlingen prettig en overzichtelijk. De leerkrachtteams van beide gebouwen werken meestal locatieoverstijgend, waardoor op onderwijsinhoudelijk gebied goede samenwerking is gegarandeerd. 
 
Contactgegevens de Achthoek 
De Achthoek is gevestigd op het Baron G.A. Tindalplein 12 en Oostelijke Handelskade 8a.
 
Postadres voor beide locaties:
Baron G.A Tindalplein 12
1019 TJ Amsterdam
T 020 - 418 55 62 voor locatie Tindalplein 
T 020 - 419 29 15 voor locatie Oostelijke Handelskade