De Archipel

​​​De wereld in de klas
In augustus 2008 was het feest: De Archipel opende haar deuren. Deze nieuwe school biedt Ontwikkelingsgericht Onderwijs: leerkrachten en kinderen gaan op zoek naar hoe het er in de echte wereld uitziet. 
In de onderbouw worden bijvoorbeeld een winkel, museum, huis, of een ziekenhuis ingericht. Kinderen spelen rollen die voor hen herkenbaar zijn: verkoper, klant, vader of moeder, dokter of patiënt. Al spelend leren zij zo veel over de samenleving, laten ze zien wat ze al kunnen en passen ze nieuwe kennis toe. 

In de midden- en bovenbouw koppelt de school excursies aan de diverse thema’s. Zo geeft een uitstapje naar het Zuiderzeemuseum kinderen informatie over vroeger en levert dat nieuwe vragen op. Deze kunnen weer worden verwerkt in geschiedenis- en aardrijkskundelessen. 
Door een breed onderwijsaanbod met natuur, techniek, literatuur, computers, dans en meer, ontdekken leerlingen waar hun interesses en talenten liggen. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor basisvakken als rekenen en taal.
 
Muziek en Engels
Alle groepen krijgen, in samenwerking met de muziekschool Amsterdam, wekelijks muziekles. Vanaf groep 5 ligt de nadruk op instrumenten, wat uiteindelijk in groep 7 en 8 zal leiden tot het vormen van een leerlingenorkest. 
Verder doet de school mee aan het project ‘vroeg vreemd taalonderwijs’. Aan de hand van liedjes en bewegingsspelletjes maken de kinderen vanaf groep 1/2 op een speelse manier kennis met de Engelse taal. In de bovenbouw wordt dit verder uitgebouwd en wordt meer methodisch en programmatisch aan Engels gewerkt.
 
School met uitzicht
De school is gevestigd in een nieuw schoolgebouw op een prachtige plek aan de kade, met uitzicht op het IJmeer. Daar biedt De Archipel kinderen een uitdagende, plezierige leeromgeving en zal de school gestaag verder groeien.

Contactgegevens De Archipel
Franz Zieglerstraat 11
1087 HN Amsterdam
T 020 3140280