De Bron

Een wereldse buurtschool
Basisschool De Bron werd in 1985 opgericht en heeft sindsdien veel kinderen uit stadsdeel Westerpark onderwijs geboden. Ooit begonnen als een klassieke katholieke school is deze buurtschool meegegroeid met de samenleving en de wijk én geworden wat het nu is: een warme, betrokken, kleinschalige en kleurrijke gemengde school, waar aandacht is voor ieder kind en waar ook ouders zich op hun gemak voelen. Een geïnspireerde school waar respect is voor elkaars uitgangspunten en geloof, vanuit normen en waarden volgens de christelijke traditie.

Cito-score
Veel kinderen gaan niet alleen met plezier naar De Bron, ze leren er ook veel, zodat ze na groep 8 met een stevige basis richting vervolgonderwijs kunnen gaan. Dat blijkt wel uit het feit dat De Bron al jaren boven het landelijk gemiddelde scoort met de Citotoets.

Keyboardlessen
De Bron wil dat kinderen bagage krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige personen. Er is aandacht voor de sociale, creatieve en muzikale ontwikkeling, bijvoorbeeld tijdens naschoolse activiteiten en in de keyboard lessen in groep 6.

Weetjes en feitjes
Leerlingenaantal: 200
Aantal klassen: 10

Contactgegevens De Bron
Van Beuningenstraat 141
1051 XM Amsterdam
T 020 - 686 49 13
E bron.info@askoscholen.nl
W www.bronsc​hool.nl