De IJsbreker

Nieuwste ASKO-school
De IJsbreker is de allernieuwste school van de ASKO en opende haar deuren in augustus 2010. De school staat in Amsterdam-Noord, in de wijk Overhoeks/Buiksloterham. Dit is een nieuwe woonwijk, die opgebouwd wordt rond het voormalige Shell laboratorium en het filmmuseum Eye. De nabij gelegen rivier ’t IJ komt duidelijk in de schoolnaam terug. Daarbij is een IJsbreker een schip dat moeilijke situaties niet uit de weg gaat, een schip met een versterkte romp dat in staat is het ijs te breken, een schip dat andere mensen op weg helpt zelf verder te kunnen gaan. De school wil ook zo'n IJsbreker zijn. Ze wil kinderen laten zien, dat hoe moeilijk en onbegaanbaar de weg soms kan zijn, dat je er met moed, inzet en doorzettingsvermogen wel komt! De nieuwe ASKO-school is een brede oecumenische school met Daltononderwijs.

Wat is Daltononderwijs?
De drie pijlers van Daltononderwijs zijn: eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid om samen te werken en samen te leren. Hierdoor kunnen kinderen elkaar aanvullen en verrijken.

Wat is Oecumenisch?
Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè ofwel ‘de bewoonde wereld’. Een oecumenische school houdt in dat het onderwijsteam kinderen ondersteunt bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Daarbij komen verschillende godsdiensten en levensvisies aan bod. Ieder kind wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of haar zinvol, mooi, waar en echt is. Daarbij maakt de school gebruik van sociaal-emotionele thema’s, die dicht bij de kinderen staan.

Een brede school?
De IJsbreker is een brede school ofwel onderdeel van een samenwerkingsverband met organisaties die zich richten op onder meer kinderopvang, sport, welzijn, kunst en cultuur. Ook een bibliotheek is één van de samenwerkende partijen. De partners binnen een brede school werken samen om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Samen met ouders?
De school wil graag met ouders samenwerken. ‘Samen staan we sterker’ is het motto daarbij.

Contactgegevens De IJsbreker
Chrysantenstraat 26
1031 HT Amsterdam
T 020 6369643
E ijsbreker.directi​e@askoscholen.nl
W www.basisschooldeijsbreker.nl