Scholen

​​​​​​​Zie het menu links voor informatie per school. Op het kaartje hieronder treft u ook een handzaam overzicht aan van de scholen met contactgegevens.​ 


ASKO weergeven op een grotere kaart

Op  initiatief van de Nederlandse schoolbesturen voor Primair Onderwijs is gestart met de website Scholen op de kaart.  U vindt hier heel erg veel informatie over alle Nederlandse basisscholen dus ook over de scholen die bij de ASKO horen.

​Schoolwijzer Amsterdam
Informatie over onze scholen treft u uiteraard ook aan op de Schoolwijz​er Amsterdam.

Stedelijke procedure aanmelding leerlingen

​​