Informatie Bulletin

 • Gemaakt op: 19-2-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Auteur: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda

20 februari                                        Radio maken met RADIOLAB in de stadsschouwburg groep 7
23 februari                                        Meester- en juffendag. School tot 12.00 uur
26 februari t/m 2 maart               Voorjaarsvakantie
5 maart                                                Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
14 maart                                             Staking. De school is gesloten.
16 maart                                             10 jarigen onderzoek GGD
23 maart                                             Kunstschooldagen groep 8

Vanuit de directie

Vanwege ziekte de afgelopen periode hebben onze kinderen soms een andere meester of juf voor de groep gehad. Ik ben blij dat we bijna altijd een vervanger hebben kunnen regelen.

Dit staat in schril contrast met de huidige situatie in ons land en ook in onze stad. Al meer dan 4000 keer is er een groep naar huis gestuurd omdat er geen invalleerkracht te vinden is. Ook mijn collega's binnen ons bestuur hebben hier al mee te maken. Tijdens het directieoverleg van afgelopen dinsdag kreeg ik dan ook wat jaloerse blikken van hen toen ik vertelde dat ik zelfs amper groepen heb hoeven verdelen. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook bij ons kan gebeuren. Voor kortdurend ziekteverzuim is er ook voor ons geen vervanging mogelijk. En als ons eigen netwerk niet meer voldoet, lopen ook wij het risico dat er een groep een dag geen onderwijs zal krijgen. Laten we hopen dat het niet zover zal komen.

En dan de langdurende vervangingen. Nog een paar weken en dan gaat Femke met zwangerschapsverlof.  De vervanging hiervoor is geregeld. Ook Eva zal een paar weken voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Een eventuele vervanging zal pas na de zomervakantie plaatsvinden.

Er is ook nog een derde collega die in verwachting is. Hanneke uit groep 3 is uitgerekend in de zomervakantie. Een heel fijn bericht voor haar en haar gezin en ook haar wensen we alle goeds toe de komende tijd.  De eerste periode van het nieuwe schooljaar zal zij nog thuis zijn. Gelukkig heb ik nog ruim de tijd om een vervanger te vinden voor die periode. Ik houd u hiervan op de hoogte.
Geert-Jan Rietkerk

Staking 14 maart
Wij als team zijn van mening dat onze regering nog steeds onvoldoende inziet welke structurele problemen er zijn binnen het basisonderwijs. Denk hierbij aan extra middelen voor ondersteuning, werkdrukverlaging en een eerlijk salaris. Daarom is woensdag 14 maart de school gesloten.

Wist u dat?

 • Onze kinderen uit groep 1/2 de laatste weken een pop-up restaurant in het lokaal hadden. Ook hebben heel veel vaders en moeders geholpen bij het thema restaurant. Een groot succes!
 • Groep 3 en 4 bezig zijn met het IPC thema 'gebouwen en constructies'. Er zitten wel een paar toekomstige architecten in deze groepen.
 • Groep 4 een nieuwe stage juf heeft. Haar naam is Alysha en we hopen dat ze een leerzame tijd heeft in groep 4.
 • Groep 5 en 6 bezig zijn met het IPC thema 'de actieve planeet'. Er zijn prachtige vulkanen gemaakt bij handvaardigheid.
 • Groep 6 gestart is met de eerste lessen bij de schooltuinen.
 • Groep 7 en 8 bezig zijn met het IPC thema 'Zo zien zij de wereld'. Op de gang zijn al prachtige kunstwerken te zien.
 • Ook groep 8 weer een stage juf heeft. Celine gaat het vak leren bij Ronald. Heel veel succes Celine!
 • De kinderen uit groep 4 t/m 8 een les over het humanisme hebben gehad? Elk jaar behandelen we een wereldgodsdienst. Ondanks dat het humanisme geen godsdienst is hebben we het wel opgenomen in de cyclus.

Weet u het nog?
Afgelopen week heb ik overleg gehad met de leerplichtambtenaar. Tijdens dit overleg is de methodische aanpak schoolverzuim besproken. Ik ben nogmaals gewezen op de wet- en regelgeving omtrent verzuim. Als ik dit vertaal naar onze school merk ik dat veel kinderen toch met enige regelmaat te laat komen op school. Iedereen weet inmiddels wel dat de school om 8.30 uur begint en de kinderen dan ook in de klas moeten zitten en de ouders van groep 1 t/m 4 voor die tijd afscheid nemen. Mijn verzoek is om hier alert op te zijn. Het zou jammer zijn als u zich moet verantwoorden bij de leerplichtambtenaar bij herhaaldelijk te laat komen.

Een ander belangrijk punt is dat kinderen die ziek zijn op tijd ziekgemeld moeten worden. Graag voor 9.00 uur 's ochtends.  

Adviezen groep 8
De leerlingen uit groep 8 hebben hun advies gekregen. Het is ook dit jaar weer een mooie lijst geworden waarbij we voor alle kinderen een passend advies hebben vastgesteld. Na een periode van veel nieuwe scholen bezoeken staan ze nu voor de keuze welke scholen ze uitkiezen voor hun voorkeurslijst. Heel    veel succes allemaal!

VMBO-K4 leerlingen
VMBO-T/HAVO3 leerlingen
HAVO5 leerlingen
HAVO/VWO3 leerlingen
VWO13 leerlingen

 

Verslag Ouderraadsvergadering

 • Al heel veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald, maar nog niet alle ouderbijdragen zijn door de ouders voldaan. De penningmeester heeft een herinnering verstuurd.
 • De vastenactie komt eraan. Geert Jan inventariseert de goede doelen die ouders aandragen en de OR zal vervolgens samen met de school stemmen welk doel gesteund gaat worden.
 • Ook dit jaar zal de Antoniusschool weer meedoen aan de Koningsspelen, een team van ouders en leerkrachten hebben de organisatie op zich genomen.
 • Gezocht! ouders voor: 
  • Secretaris voor de Ouderraad vanaf september 2018 
  • Twee ouders voor het bestuur van de TSO, zo snel mogelijk

Voor de vacaturen van de Ouderraad kan je contact opnemen met de Ouderraad. Voor de vacature TSO is Geert-Jan de contactpersoon.

Vragen? Stel ze gerust aan Mirjam, Marga of Patrick


Foto's

Video's

Meer informatie