Informatie Bulletin

 • Gemaakt op: 8-1-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Auteur: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda   

27, 28, 28 januari, 3 en 4 februariadviesgesprekken leerlingen groep 8
30 en 31 januaristaking, school is gesloten
11 februarigroep 4, 5 en 6 naar de Hermitage
14 februari         meester- en juffendag, school tot 12.00 uur
17 februari t/m 1 maartvoorjaarsvakantie


Vanuit de directie

Allereerst wil ik iedereen die ik nog niet persoonlijk heb mogen begroeten een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen. Dat iedereen er maar weer een mooi jaar van mag maken.

Het team is maandag van start gegaan met een studiedag. 's Ochtends zijn we aan de slag gegaan met een aantal praktische zaken, de kwaliteit van ons onderwijs door middel van kwaliteitskaarten en de systematiek van ons leerlingvolgsysteem en hoe we die zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. 's Middags zijn we ons gaan voorbereiden op het schoolbrede IPC thema Nederlandkunde wat na de voorjaarsvakantie van start gaat. Mooi om te zien hoe betrokken iedereen was die dag en wat we samen met elkaar hebben kunnen ontwikkelen.

 De kinderen zijn dinsdag weer begonnen. Altijd weer even wennen na zo'n vakantie. Vanaf volgende week zullen de groepen 3 t/m 8 weer een aantal Cito toetsen gaan maken. De enige reden waarom ik dit in dit Bulletin vermeld is, omdat wij jullie willen vragen in die periode geen afspraken te maken bij huisarts, tandarts etc. als dit niet echt urgent is. Op die manier kunnen alle kinderen op hetzelfde tijdstip in alle rust hun toets maken.

 Wat betreft de groepsbezetting zijn er voor de periode tot de voorjaarsvakantie twee veranderingen. Manon en Eva zullen Tineke vervangen in groep 1/2B. Manon op dinsdag en woensdag, Eva op donderdag. Tineke heeft verlof opgenomen en zal na de voorjaarsvakantie er gewoon weer zijn.

 Wat betreft de gymlessen op woensdag. Cellina is vertrokken naar een andere school in haar eigen woonplaats. We hebben inmiddels een opvolger aangenomen. Haar naam is Eylem Gencer. Zij heeft al ruime ervaring in het gymonderwijs en geeft ook op twee andere scholen van de ASKO gymles. Ze kan echter pas per 1 maart starten omdat ze met een opzegtermijn zit van haar huidige school. Dat betekent dat de kinderen af en toe een gymles krijgen van de eigen leraar en dat ondergetekende zelf ook een dag gymles gaat geven. Na de voorjaarsvakantie zal Eylem les gaan geven.
Geert-Jan Rietkerk

Staking 30 en 31 januari

En dan de aanstaande staking op 30 en 31 januari. Afgelopen maandag hebben we het er met het team over gehad. Het hele team heeft aangegeven gebruik te maken van hun stakingsrecht. Ondanks de recente ontwikkelingen op het gebied van een nieuwe CAO zijn we nog steeds niet tevreden.

 We staken twee dagen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn helder.

In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:

 • 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
 • 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten
 • Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.

 Dat betekent dat de school op 30 en 31 januari gesloten is.

Adviesgesprekken groep 8

Vanaf 27 januari krijgen de kinderen in groep 8 hun definitief advies. De inschrijving zal weer via Parro gaan. Vanwege de staking zal het wat worden verspreid over meerdere dagen. Ondertussen zullen de meeste kinderen uit groep 8 al gestart zijn met het bezoeken van VO scholen. Altijd leuk om samen met je ouders of een klasgenootje de nieuwe wereld in te stappen van het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd

Foto's

Video's

Meer informatie