Informatie Bulletin

  • Gemaakt op: 5-11-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda
19 t/m 23 november                     Oudergesprekken
19 t/m 23 november                     Week van de mediawijsheid
27 november
                                   Groep 6 naar de Hermitage
26 t/m 28 november                     10-jarig onderzoek GGD
5 december                                      Sinterklaasfeest

Vanuit de directie
Een lerende cultuur. Dit is een belangrijk aspect van ons werk wat op dit moment op verschillende manieren aan bod komt binnen mijn werk als directeur. Zowel op school, als binnen de ASKO en daarbuiten is het een onderwerp wat veel aandacht krijgt. 

Dat komt met name omdat we in een fase zitten waarbij we als school en bestuur weer beleid moeten formuleren voor de komende vier jaar. Op school is dat het schoolplan 2019-2023, op bestuursniveau wordt dit het Koersplan 2019-2023 genoemd.

De lerende cultuur klinkt binnen het onderwijs misschien als een vanzelfsprekendheid, maar dat is lange tijd niet het geval geweest. Natuurlijk wel voor de kinderen, maar als onderwijsprofessional voor de groep of ter ondersteuning daarvan is dat een ontwikkeling die pas de laatste jaren echt vorm heeft gekregen. De ASKO ziet het als een kernwaarde en besteed hier veel aandacht aan.

 Op schoolniveau doen we dit ook. Binnen de school hebben we verschillende zogenaamde PLG's (professionele leergemeenschappen) die wij leerteams noemen. Een leerteam bestaat uit een aantal collega's die samen onderzoek doen naar een bepaald onderdeel van ons onderwijs om zo ons onderwijs te verbeteren. Sommige leerteams zijn voor meerdere jaren, omdat onderzoek en de ontwikkeling daarvan groter is dan in één jaar kan worden gerealiseerd. Dit jaar hebben we de leerteams rekenen, taal, 

meer en hoogbegaafdheid, beredeneerd aanbod inclusief registratie groep 1/2, en een leerteam differentiatie binnen uitdagend onderwijs in combinatie met vakintegratie.
Naast het werken in leerteams volgt dit jaar een groot aantal collega's een training of opleiding, dus al met al kunnen we als school echt zeggen dat we een lerende cultuur hebben.

 En dan nog het wel en wee op de school. Gelukkig vooral wel en geen wee. Want na Femke, Nicole, Hanneke van der Wiel, Eva en Heleen is ook Rachel in blijde verwachting en zal ook Pepijn voor de tweede keer vader worden. Nummer zes en zeven in ruim een jaar. Een vruchtbare periode op de St. Antoniusschool. We zijn natuurlijk ontzettend blij voor Rachel en Pepijn en wensen hen een fijne tijd.

 Gelukkig vallen de zwangerschappen en de daaraan gekoppelde verloven zo dat Samir van de ene vervanging in de andere overgaat. Inmiddels voor ons geen vervanger meer, maar een vast lid van ons team.
Geert-Jan Rietkerk

Nieuwe Ouder- en Kindadviseur

Beste ouders en kinderen,

Graag wil ik mezelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is José Kroese en ik ben de nieuwe ouder- en kindadviseur van de St. Antoniusschool.

Sinds november ben ik gestart als ouder- en kindadviseur bij het Ouder- en kindteam Centrum Oost. Hiervoor heb ik ruim zes jaar gewerkt bij Carehouse, ook wel bekend als Kids at Home als Pedagogisch Hulpverlener. Daar heb ik groepsbegeleidingen gegeven aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking als Autisme, ADHD en/of met een licht verstandelijke beperking. Binnen de groepsbegeleiding leerden zij sociale vaardigheden en stond het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen en jongeren centraal. Ook het bieden van individuele begeleiding aan deze kinderen en jongeren hoorde bij mijn functie. Deze begeleiding vond zowel thuis als op school (regulier/speciaal onderwijs) plaats en was gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Ik werkte hulpvraaggericht en nauw samen met leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Daarnaast was ik het vaste aanspreekpunt van ongeveer 20 gezinnen, waarbij ik alle zorg rondom deze gezinnen coördineerde en daar verantwoordelijk voor was.

Naast mijn werk ben ik getrouwd en heb ik een dochter van tien maanden oud. En vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd leuke dingen te ondernemen met mijn gezin en familie/vrienden.

Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind?
Dan kan je altijd terecht bij mij als ouder- en kindadviseur. Ik ben onafhankelijk van school. Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie).
Loop eens binnen tijdens het inloopspreekuur op de St. Antoniusschool iedere vrijdag tussen 8.30 en 10.00 uur in het lokaal van BSO de Antoontjes, of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijken we wat er speelt en wat ik voor jullie kan betekenen. Je kunt contact opnemen via j.kroese@oktamsterdam.nl of 06- 83173419
José Kroese

Interne Contactpersoon
Op school is het wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Als onderdeel hiervan hebben wij een interne contactpersoon op school. Op onze school is dat Femke Janse (leerkracht groep 6).  Een interne contactpersoon is het aanspreekpunt voor kinderen en ouders in het geval zij hier niet mee naar de groepsleerkracht of de directie willen of durven. Of misschien hebben ze hiervoor handvatten nodig. Dit zou kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie, niet gehoord voelen, agressie, geweld, seksuele intimidatie etc.

Nu is er bij de kinderen weinig tot niets over de contactpersoon bekend en dat willen we gaan veranderen. Femke zal in ieder klas even langs komen om te vertellen over haar rol als contactpersoon. Aan de kinderen wordt verteld dat als zij op school een probleem ervaren, bijvoorbeeld met een klasgenoot of met iemand anders op school, ze dit eerst samen moeten oplossen. Lukt hun dit niet, dan gaan ze dit eerst met hun juf of meester bespreken om tot een oplossing te komen. Als dit om de een of andere reden niet kan of als het vervelende gevoel/probleem blijft, kunnen zij ook terecht bij de interne contactpersoon van school. De kinderen kunnen daarvoor net zoals de medewerkers en de ouders, gebruik maken van de mail f.janse@askoscholen.nl  of van de brievenbus.
Femke Janse

Verkeerstips
Als Verkeersouders organiseren we enkele activiteiten per jaar om de kinderen meer verkeersbewustzijn mee te geven. Om ook ouders te informeren hebben we de ruimte gekregen van Geert Jan om in de nieuwsbrief per keer een verkeerstip, gegenereerd door oa. VVN, Fietsersbond en School op Seef,  te plaatsen. Bij deze de eerste.
Jehan (vader van Feya, Kikki en Tessel), Leonie (moeder van Philippa)

Verkeerstip!
Kinderen zien niet alles. Het blikveld van kinderen is beperkt: ze kunnen nog niet goed 'vanuit hun ooghoeken' zien. Tot ± 10 jaar ontwikkelt en verbreed zich het gezichtsveld en het vermogen om vanuit de ooghoeken te zien.

Opening speelplaats Lastageweg
Gisteren was de officiële opening van de speelplaats voor de school. Het was leuk om te zien dat er zoveel ouders en kinderen zijn gebleven om deze feestelijke opening bij te wonen. Het apenkooien en de poffertjes hebben daar zeker bij geholpen. We bedanken de gemeente Amsterdam voor deze leuke middag!

Parro
Afgelopen week heeft u een e-mail ontvangen met de uitnodiging om Parro te activeren op uw smartphone of gewoon via uw laptop of tablet. Heel veel ouders hebben dit inmiddels al gedaan en voorzichtig wordt er af en toe al een bericht gestuurd. Heeft u deze mail nog op uw to do list staan? Dan hopen we dat u snel Parro gaat activeren, want we gaan deze app wel als serieus communicatiemiddel gebruiken. Komt u er niet uit? Kom dan even bij Geert-Jan langs, we helpen u graag! 

Kinderboekenserie De Waagmuizen
Begin oktober kwam het eerste deeltje uit van de kinderboekenserie De Waagmuizen, de dappere en brutale bewoners van het muizenstadje onder de Nieuwmarkt.
De Ondernemersvereniging Nieuwmarkt gaf 100 boekjes aan de leerlingen van de St. Anthonieschool cadeau. Wij vierden dat in de Flesseman.
15 november is het tweede deeltje uitgekomen. Wij geven aanstaande woensdag een cadeaubon van € 2,50 aan de kinderen die al deel 1 hebben ontvangen. Deze kunnen ze besteden bij boekhandel Pantheon op de St. Anthoniesbreestraat 134, voor het deeltje wat ze nog niet hebben.

Het Waagmuislied en alle andere info vindt u op www.waagmuis.nl
Jet Kat

Foto's

Video's

Meer informatie