Informatie Bulletin

  • Gemaakt op: 8-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Auteur: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Fotograaf:  


Agenda
9 oktober                           ALV ouderraad
11 oktober                         medezeggenschapsraad
22 t/m 26 oktober          herfstvakantie
29 oktober                         studiedag, alle kinderen zijn vrij
30 oktober                         gastles politie groep 8
5 en 6 november             fietsencheck op school

 Vanuit de directie
De eerste zes weken liggen al weer achter ons en de motor draait op volle toeren. En dat is te zien in de school. Het is één van die fijne momenten in de ochtend als ik door de school loop en alle groepen, collega's en kinderen bezig zie met hun lesactiviteiten. Of ze nu samen in de groep met een les bezig zijn of in kleine groepjes al dan niet op de gang of in een andere ruimte, iedereen is lekker aan het werk.

 Om de voorwaarden van ons onderwijs te waarborgen heeft de minister ons een budget gegeven om te gebruiken om de werkdruk bij de leerkrachten te verminderen. Het zijn de leerkrachten zelf die met een plan gekomen zijn. Niet het bestuur nog ik hebben dit aangestuurd, het team is zelf met een plan gekomen en de personeelsgeleding van de MR heeft hier mee ingestemd.

Maar wat is dan het plan? Er is een planning gemaakt waarbij de leerkrachten, naar ratio, gedurende het schooljaar een aantal dagdelen vrij geroosterd worden om andere schooltaken te doen zoals lesvoorbereiding, toetsanalyse, plannen schrijven etc. De vervanging van die dagdelen wordt op dit moment gedaan door Samir en een nieuwe collega, Annemieke Schouten. Annemieke is ook werkzaam in Hoorn, heeft al eerder in Amsterdam gewerkt en is een hele fijne aanvulling op ons team. Later in het jaar als Eva weer terug is, zal zij ook hierin participeren.

Naast de personele zaken zijn we natuurlijk ook (vooral) met onderwijsinhoudelijke zaken bezig. Zo zijn we gestart met een nieuwe methode voor spelling en grammatica (verderop hierover meer), groep 3 is gestart met de nieuwste versie van Veilig Leren lezen en gaan we verder met de ontwikkeling van IPC gericht op de eigen leerdoelen, het zogeheten Assessment For Learning.

Daarnaast hebben we verschillende leerteams die zich met een eigen onderwerp bezig houden. Dit jaar is er een leerteam voor rekenen, meer en hoogbegaafdheid, taal en is er een leerteam gericht op differentiatie van het lesaanbod. Dit laatste team doet dit samen met drie andere scholen binnen de ASKO. Voor het komende jaar zullen we vooral kennis delen met De Bienkorf in Amsterdam-Noord.

Het is een aardige lijst om te lezen, daarom zal er in elk Bulletin een bepaalde ontwikkeling of activiteit uitgelicht worden. Dat maakt het wat overzichtelijker en blijft u op de hoogte.

En dan hebben we deze week natuurlijk nog de Kinderboekenweek, de week van de mediawijsheid in november, Sinterklaas, de kerstmusical, koningspelen, Pasen, een dagje les van de politie in groep 8, de schooltuinen in groep 6 en 7, schoolreisje, kamp groep 8, komt er nog een sportdag voor groep 1 t/m 4, zullen we ook musea bezoeken, zingen we met ouderen van de Flessenman en ga zo maar door. Oftewel, een mooi aanbod van ons onderwijs. Maar vooral bij deze laatste opsomming is uw hulp hard nodig. Tot nu toe zijn er ook altijd genoeg ouders die een keer kunnen helpen. En daar zijn we heel erg blij mee.

 Als laatste wil ik namens het team alle ouders, vertegenwoordigd door de ouderraad, bedanken voor de heerlijke chocola en het leuke cadeau wat we afgelopen vrijdag kregen tijdens de Dag van de Leraar.   
Geert-Jan Rietkerk

Nieuwe methode spelling en grammatica 'Staal'

Spellingresultaten moeten op veel scholen beter. Daarom gebruikt Staal de spellingmethodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' van José Schraven. Deze unieke, preventieve spellingaanpak heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Door veel voor te doen en alles elke dag te herhalen wordt uitval zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien combineert Staal spelling en grammatica in één methode. Zowel spelling als grammatica komen in de dictees en toetsen aan bod. Op deze manier maakt Staal kinderen sterk in spelling.

Staal Spelling bestaat uit drie onderdelen:
• spelling (van onveranderlijke woorden)
• werkwoordspelling
• grammatica

Spellingcategorieën
Van groep 4 tot en met 8 biedt Staal in totaal 34 spellingcategorieën aan voor onveranderlijke woorden. De kinderen leren één nieuwe categorie per week. Daarnaast worden de oude categorieën herhaald. Werkwoordspelling komt in Staal heel vroeg aan bod. Al in groep 4 wordt de woordsoort werkwoord aangeboden. Vanaf groep 6 start Staal echt met werkwoordspelling en vervoeging met het werkwoordschema. Elke derde les in de week is een Specifieke grammaticales.

Spelling en grammatica gecombineerd
Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt. Eigenlijk is dat heel logisch. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen schrijven. Grammatica is niet alleen een vast onderdeel van de toets, maar komt ook bij de nabespreking van het dagelijks dictee aan bod.

Modeling 
Het goed voordoen (modeling) is belangrijk binnen Staal. Goede instructie voorkomt fouten. De spellinglessen bestaan voor het grootste deel uit directe instructie. Hierin speelt de leerkracht een belangrijke rol. Bij het uitvoeren van de instructie geven de handleiding en de voorbeeldfilms per categorie duidelijke aanwijzingen.

Elke dag herhalen
Spelling vereist naast een goede instructie veel herhaling om het in de vingers te krijgen. Daarom begint elke spellingles met het kort opfrissen van álle eerder geleerde spellingcategorieën en grammatica-onderdelen. Door het vele herhalen blijft de kennis actueel.

Differentiëren
Differentiëren gebeurt in het werkboek. Er zijn opdrachten op drie verschillende niveaus. Maar juist omdat de spellingles vooral uit instructie bestaat, heeft u een uitgelezen kans om actief te differentiëren. Door de kinderen te observeren kunt u accenten leggen per kind. De handleiding en de voorbeeldfilms geven duidelijk aan hoe u actief kunt differentiëren.

Implementatie
We hebben er als school voor gekozen om de methode in zijn geheel in te voeren. Dus alle groepen krijgen nu les met de nieuwe methode. Voor de hogere groepen is dat wel even wennen, omdat er andere termen worden gebruikt en de aanpak echt afwijkt van de manier zoals ze we het gedaan hebben. We hebben voor deze vorm van implementatie gekozen omdat onze oude methode echt verouderd was en de verwachting is, ondanks het moeten wennen aan de nieuwe aanpak, dat deze methode echt een verbetering is voor ons spellingsonderwijs.

Gedurende het jaar zal u van de leerkracht ook aparte informatie ontvangen over spelling in de groep.

Bibliotheekouders gezocht!
Afgelopen week is de Kinderboekenweek van start gegaan en daar besteden we feestelijk aandacht aan in de klassen en in de schoolbibliotheek. Er zijn veel nieuwe boeken ingekocht voor leerlingen van alle leeftijden. Lekkere leesboeken, leuke informatieve boeken, mooie prentenboeken en ook niveau-leesboekjes voor de beginnende lezers. Ze liggen op dit moment mooi uitgestald op de gang van de eerste verdieping.

Iedere week komen de leerlingen op woensdagochtend naar de bibliotheek om boeken te ruilen. Er is een groep ouders die zich daar al jaren voor inzet, maar deze groep wordt steeds wat kleiner. We zijn dus op zoek naar nieuwe ouders die het leuk vinden om bij dit team aan te sluiten. Je hebt dan eens in de ca. 5 à 6 weken op woensdag een biebdienst, waarbij je van 08.30 tot 12.00, samen met een andere ouder, de kinderen helpt bij het lenen en inleveren van hun boeken, hen helpt met het vinden van een fijn boek en de bieb op orde houdt. Heb je interesse, stuur dan een e-mail aan Saskia Koenders prikpunt@hotmail.com of kom eens langs op een woensdagochtend.

Nieuw inrichting plein
De nieuwe inrichting van het plein is het onderwerp waar de laatste weken misschien wel het meeste over gesproken is. De duur van het realiseren, ontevreden buurtbewoners, de keuring en dan nu ook een reden voor bezoek van de politie.
Het plein is in ieder geval nu echt goedgekeurd en kunnen de kinderen er heerlijk spelen. Dat zien we ook gebeuren. Daarom zijn wij echt blij met de nieuwe inrichting van het plein. Maar er zijn twee zaken die in ieder geval gaan veranderen. Zowel de trampoline als de plantenbakken zullen verdwijnen. De trampoline omdat het vooral 's avonds en 's nachts enorm veel overlast geeft voor omwonenden en de plantenbakken omdat het een ideale verstopplek is voor drugs. Vorige week is er al drugs gevonden. Reden om de plantenbakken zo snel mogelijk te verwijderen, ook op dringend verzoek van de politie die vandaag nog extra daarvoor langskwam. Ook wordt er nog gekeken of de rand van het voetbalveldje een rubberen bescherming kan krijgen.

Gelukkig heeft de gemeente gevraagd om de trampoline te mogen verplaatsen naar het plein binnen het hek, dus de kinderen kunnen er gewoon mee blijven spelen. Ik ben nog in overleg om de plantenbakken ook op het plein te krijgen. Als dat lukt kunnen de kinderen op het plein bijvoorbeeld een schooltuintje onderhouden.

Volgende week is er nog een schouw met de gemeente, de buurt, de politie en ikzelf. Mochten er nog meer veranderingen zijn, dan houd ik jullie op de hoogte.  

Fietscontrole 5 en 6 november
Afgelopen week heb ik overleg gehad met onze verkeersouders. We hebben het jaarprogramma doorgenomen. Het eerste wat er op het programma staat is de fietsencontrole. Het was vorig jaar een groot  succes, dus dit jaar gaan we op 5 en 6 november weer een controle uitvoeren. Op maandag 5 november mogen alle kinderen van groep 5 t/m 8 hun fiets laten controleren en op 6 november de kinderen uit groep 1 t/m 4. We zullen weer een mooie plek bij de glijbaan inrichten waar de fietsen neergezet kunnen worden. Dus ook al komen de kinderen eigenlijk niet op de fiets naar school, deze dagen kunnen ze dat wel doen en weten ze diezelfde dag of hun fiets verkeersveilig is.

Parro
Wij vinden een goed contact met de ouders/verzorgers van onze kinderen erg belangrijk. Niet alleen om elkaar op de hoogte te houden van allerlei zaken, maar ook om te overleggen en elkaar aan te vullen. De grote betrokkenheid van, en contactmomenten met de ouders zijn waardevol.

De contacten ieder schooljaar vinden bijvoorbeeld plaats in de vorm van de oudergesprekken, de gesprekken op afspraak en het contact op het plein of in de groep voor en na school. Naast deze contactmomenten nemen leerkrachten regelmatig telefonisch contact met u op of maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Om u zo goed mogelijk te informeren over de activiteiten op school, ontvangt u eens per maand het Informatie Bulletin.

 Hiernaast willen we op de St. Antoniusschool ook meegaan met de tijd. We hebben informatie ingewonnen over verschillende mogelijkheden om op een snelle, veilige en afgesloten manier met u te communiceren over dingen die spelen in de groep of op school. We zijn uitgekomen op de oudercommunicatie-app met de naam Parro. Parro werkt o.a. via de mobiele telefoon. Het is een app die u kunt installeren. Parro kan ook geopend worden via internet op een tablet of laptop. In Parro kan op een eenvoudige manier door de leerkracht enkele foto's worden gedeeld van bijvoorbeeld uitjes en meldingen worden gedaan aan de gehele groep. Met de hele school starten we na de herfstvakantie met deze app. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het gebruik van Parro en zullen de meest gestelde vragen ook meteen beantwoord worden.

Foto's

Video's

Meer informatie