Informatie Bulletin

 • Gemaakt op: 4-9-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda
4 september                                    eerste schooldag
7 september                                    schoolfotograaf
12 september                                  informatiebijeenkomst groep 3
18 t/m 22 september                   startgesprekken

Vanuit de directie
De kop is er af. Het schooljaar is weer begonnen. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

Als team zijn we de afgelopen week al weer druk geweest met alle voorbereidingen. Groep in orde maken, opruimen, plannen maken etc. Ook zijn we afgelopen donderdag met elkaar een middagje gezellig weggeweest, het voor ons bekende teamuitje. We hebben er in ieder geval heel veel zin in.

 Net voor de vakantie hebben we ons team versterkt met een nieuwe collega. Samir Besselink zal op vrijdag lesgeven aan groep 4 zolang Anneke dit nog niet doet. We zijn heel blij dat we, zeker in de huidige situatie van een tekort aan leerkrachten, Samir mogen verwelkomen.

 Rest mij nog iedereen een heel fijn schooljaar toe te wensen. Laten we er samen voor zorgen dat het een mooi, gezond en succesvol schooljaar wordt voor iedereen.
Geert-Jan Rietkerk

Oudergesprekken, het startgesprek
Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!

 In de bijlage treft u ter voorbereiding op dit gesprek een formulier dat wij het "startgesprek" noemen. Dit is het uitgangspunt om met u als ouders in gesprek te gaan in de week van 18 t/m 22 september:

 Hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw kind? Wat vindt uw kind leuk op school? Wat verwacht u van de leerkracht? Zomaar een paar vragen die aan bod kunnen komen. Vragen waar u als ouder het beste een antwoord op kan geven. Het doel van het startgesprek is dat u vertelt over uw kind en de leerkracht verhelderings- of verdiepingsvragen kan stellen. Het gesprek is bedoeld voor de groepen

1 t/m 8. Omdat wij dit een heel belangrijk gesprek vinden, verwachten we dat alle ouders zich inschrijven op het intekenformulier wat bij de groep hangt. Vanzelfsprekend kunt u altijd tussendoor een afspraak met de leerkracht van uw kind blijven maken of als de leerkracht daartoe aanleiding ziet, nemen wij contact met u op.

Schoolfotograaf
Donderdag komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Dat betekent dat de kinderen weer met hun mooie kleren op school kunnen komen. Ook kunnen de kinderen die een broer of zus op school hebben samen op de foto. Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten kunnen helaas niet op de foto. Het advies van de fotograaf is om geen wit te dragen. De kinderen komen voor een witte achtergrond en met witte kleding is dat geen goede combinatie.

Luizencontrole
Uiterlijk woensdag zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen. Hiervoor gebruiken we het zogenaamde luizenprotocol. Voor u als ouder is het goed om de volgende punten door te lezen:

 • Op de site van de GGD is de meest recente informatie over luizenbestrijding te lezen
  http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd-0/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis
 • De controle begint altijd thuis. Wij adviseren ouders om zelf preventief kinderen te controleren. Op die manier voorkomt u dat kinderen van school gehaald moeten worden omdat ze luis hebben. Ook het verspreiden van hoofdluis wordt hierdoor beperkt.
 • Mocht u thuis luizen of neten hebben gevonden, dan moet u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.
 • Na elke schoolvakantie worden er in de eerste week een controle gedaan in alle groepen. Indien er luizen in een groep worden geconstateerd, wordt er de week erna weer gecontroleerd in de groep.
 • Als een kind neten heeft, mag het op school blijven/komen.
 • Als een kind hoofdluizen heeft, worden ouders/verzorgers direct gebeld om hun kind eerder van school op te halen en direct te behandelen.
 • Resultaten van de controles worden doorgegeven aan de leerkracht van de klas. Deze informeert de betreffende ouders.

Jarigen
4 september       Suze
6 september       Lapo, Sebas
7 september       Lina
8 september       Monica en Alain
9 september       Max
10 september     Cato
14 september     Jesse
17 september     Jaiden, Jaydike, Mats, Sebastiaan en Jikke
19 september   Timur
21 september   Winnie
24 september   Bas  en Noury 

Foto's

Video's

Meer informatie