Informatie Bulletin

 • Gemaakt op: 15-12-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Auteur: Geert-jan Rietkerk
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda
20 december      
08.30 uur , alle kinderen in de Mozes en Aäronkerk voor de generale repetitie.
12.00 uur, kinderen vanuit school naar huis met kleding voor musical
18.30 uur, kerk open, kinderen komen in musicalkleding!
19.00 uur, start Kerstmusical
21 december      Inloop tot 09.30 uur
22 december      Lesvrije dag, alle kinderen zijn vrij
8 januari              Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Vanuit de directie
En dan is het bijna Kerst en zit de eerste periode van het schooljaar er al weer op. We kunnen terugkijken op een fijne en leerzame periode. De school blijft in ontwikkeling. Niet alleen onze kinderen leren elke dag, maar ook het team blijft zich verder ontwikkelen. De verschillende leerteams houden zich onder andere bezig met IPC, ICT, plusonderwijs, Engels en Nederlandse taal en spelling. Kortom, de St. Antoniusschool is een lerende school.

Na de vakantie zal er tijdelijk voor groep 5 wat gaan veranderen. Nicole gaat haar ouderschapsverlof gebruiken om een reis te maken en zal tot 12 februari niet op school zijn. Haar dagen worden vervangen door Hanneke en Samir. En dan is er af en toe een leerkracht ziek. Zeker in deze 'griep' periode is het altijd spannend. En ik mag wel zeggen dat het bij ons op school nog goed gaat. Wel zijn er al een paar keer groepen verdeeld, omdat er eenvoudig weg geen vervanging te vinden is.

 Dat is ook één van de redenen waarom we 12 december hebben gestaakt. De politiek moet echt weten dat de situatie in het basisonderwijs uitermate zorgelijk is. Als ze geen actie ondernemen zullen wij in de toekomst ook te maken krijgen met lesuitval en moeten er kinderen noodgedwongen thuis blijven. Op verschillende scholen is dit al het geval. En natuurlijk vinden wij ook dat we een salaris verdienen die gelijk is aan onze collega's in het voortgezet onderwijs. We gaan voor een eerlijk salaris.

Na de vakantie hebben we op maandag een studiedag. Dat betekent dat de kinderen nog een dagje langer vakantie hebben.

En dan de Kerstmusical. Al weken lang wordt er hard gewerkt aan een mooie musical in de Mozes en Aäronkerk. We mogen, en dat heb ik al vaker benoemd, trots zijn op al die actieve ouders in de school. Zoals het er nu uitziet wordt het een prachtige voorstelling. Wat hebben we toch een talent in de school. Ook iets waar we met elkaar heel trots op mogen zijn.

Via dit bulletin wil ik, ook namens het hele team, iedereen een hele fijne Kerst toewensen en een heel gelukkig en gezond 2018!
Geert-Jan Rietkerk

Generale repetitie Kerstmusical
Alle kinderen worden woensdagochtend om 8.30 uur verwacht bij de kerk. Die ochtend is er de generale repetitie. Deze generale repetitie is vrij te bezoeken door  familie en andere belangstellenden die niet bij de uitvoering 's avonds kunnen zijn.

Draaiboek generale repetitie

08.30 uur             Alle kinderen rechtstreeks naar de kerk
09.00 uur             start generale repetitie
11.30 uur             Rond deze tijd lopen de kinderen onder begeleiding terug naar school

Kaartjes Kerstmusical

Op maandag 18 december ontvangen alle gezinnen twee kaartjes voor de musical. Deze worden meegegeven aan het oudste kind van het gezin. Extra kaarten worden helaas niet verstrekt. Er mogen namelijk maximaal 650 personen in de kerk.  De ouders van de kinderen van groep 7 krijgen gereserveerde plaatsen, meteen achter de leerlingen van de school. 

De Mozes en Aäronkerk
De Mozes en Aäronkerk wordt gebruikt en beheerd door Sant'Egidio. De Gemeenschap van Sant'Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Zij komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant'Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.
De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant'Egidio in de Trasteverewijk, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd.

Wij zijn heel blij dat Sant'Egidio ons de gelegenheid biedt de Kerstmusical weer in de Mozes en Aäronkerk plaats te laten vinden.

Draaiboek Kerstmusical
18.15 uur             Kinderen van groep 7 in de kerk via de zijdeur
18.30 uur             Kerk open voor genodigden, kinderen komen in musicalkleding!
19.00 uur             Start kerstmusical
20.30 uur             Einde Musical 

Overige praktische zaken m.b.t. de Kerstmusical

 • Op last van de brandweer moeten de gangpaden  vrijgehouden worden en stoelen aan elkaar vast blijven.
 • Ouders zitten achter de leerlingen en mogen dus niet tussen de kinderen gaan zitten.
 • Voor en na het optreden kunt u vrij foto's maken en video opnemen. Tijdens de musical is dat alleen toegestaan door de aangewezen ouders. Deze ouders zorgen voor verdere verspreiding van de foto's naar andere ouders van de groep.
 • Het is fijn als iedereen na afloop zoveel mogelijk helpt bij het opruimen. Te denken aan eigen boekje meenemen, helpen met stapelen van de stoelen. Vele handen maken licht werk.
 • Laat uw kind een klein fietslampje meenemen voor het slotlied en neem er zelf ook eentje mee.

Vrijwillige bijdrage Kerstmusical
De Kerstmusical is één van de grootste evenementen die de St. Antoniusschool kent. Terwijl ik deze tekst schrijf is de hele school bezig met de voorbereidingen. En dan heb ik het niet alleen over ons team en de kinderen. Er is een groep ouders die ongekend veel tijd en energie stopt in deze musical. Denkt u maar aan het schrijven van de teksten, het arrangeren van de muziek, de decors en kleding, het verzorgen van professioneel muziek en geluid en ga zo maar door. Wat is het een rijkdom om met zoveel ouders te mogen samenwerken.

Naast al die tijd en energie is er ook geld nodig om dit alles te realiseren. Een klein deel van de ouderbijdrage wordt hier voor gebruikt en ook de school zelf doet een bijdrage. Maar dat is helaas niet voldoende om alle kosten te dekken. Daarom is er woensdagavond bij de ingang van de kerk een collectedoos onder toezicht van Peter. Wij vragen u om een vrijwillige bijdrage te leveren bij het in- of uitgaan van de kerk. Dit geld komt geheel ten goede aan de huur van de kerk en overige kosten die deze prachtige avond met zich meebrengt. Alvast hartelijk dank!

Naar het lokaal  brengen in groep 5 t/m 8
Op de St. Antoniusschool zijn we, als één van de weinige basisscholen, gewend dat 's ochtends alle kinderen door hun ouders naar de groep gebracht kunnen worden. Zeker voor de jongste kinderen is dat fijn. Bij de kleuters kunnen ouders nog samen een boekje lezen en in de andere groepen kunnen de kinderen laten zien waar ze mee bezig zijn.

Toch willen we hier wat in gaan veranderen. Deze verandering is tot stand gekomen na intern overleg en in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Na de kerstvakantie mogen de kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten niet meer door hun ouders naar boven gebracht worden, met uitzondering van de woensdag. Op deze dag kunt u wel mee lopen naar het lokaal.

De reden hiervoor is dat we vinden dat kinderen een mate van zelfstandigheid moeten ontwikkelen, er meer rust is op de bovenverdieping en we hopen ook dat we hierdoor de lessen echt om 08.30 uur kunnen beginnen. De leerkrachten zullen om 08.15 uur in de groep zijn. Het zal in het begin even wennen zijn, maar ik spreek uit ervaring dat dit maar van korte duur is.

Natuurlijk moeten de ouders wel de mogelijkheid krijgen om even snel een afspraak te maken of iets door te geven. U kunt hiervoor het beste even een e-mail sturen naar de leerkracht of om 15.00 uur even langskomen om een afspraak te maken.

Dag van de leraar
5 oktober was het de dag van de leraar. Het is de dag dat de ouderraad traditiegetrouw het team in het zonnetje zet met een leuke verrassing. Maar 5 oktober hadden we de deuren gesloten en was er dus ook bezoekje van de ouderraad. Maar de ouderraad had dit probleem heel slim opgelost. Ze hebben stiekem contact gezocht met Sinterklaas met de vraag of hij niet nog iets kom betekenen. En zowaar, 5 december werd er een grote doos op school gebracht door Sint en Pieten met allemaal heel leuke en lieve cadeautjes voor het team. Maar dat was nog niet alles. Een enorme papieren rol met een mega gedicht was ook onderdeel van de verrassing. We hebben heel erg gelachen samen. Via dit bulletin willen we daarom niet alleen de ouderraad, maar alle ouders bedanken voor deze leuke cadeaus. 

Dag van de leraar
5 oktober was het de dag van de leraar. Het is de dag dat de ouderraad traditiegetrouw het team in het zonnetje zet met een leuke verrassing. Maar 5 oktober hadden we de deuren gesloten en was er dus ook bezoekje van de ouderraad. Maar de ouderraad had dit probleem heel slim opgelost. Ze hebben stiekem contact gezocht met Sinterklaas met de vraag of hij niet nog iets kom betekenen. En zowaar, 5 december werd er een grote doos op school gebracht door Sint en Pieten met allemaal heel leuke en lieve cadeautjes voor het team. Maar dat was nog niet alles. Een enorme papieren rol met een mega gedicht was ook onderdeel van de verrassing. We hebben heel erg gelachen samen. Via dit bulletin willen we daarom niet alleen de ouderraad, maar alle ouders bedanken voor deze leuke cadeaus.

Bericht vanuit de Ouderraad St. Antoniusschool
De ouderraad komt regelmatig bij elkaar en bespreekt veelal praktische schoolzaken waarbij ook
Geert-Jan aanwezig is. Om er voor te zorgen dat u als ouder ook op de hoogte bent van wat er tijdens de vergadering is besproken, hebben we besloten na elke vergadering een kort verslag in het bulletin te plaatsen. Hier volgt nu het verslag van de vergadering van 16 november:

 • Huidig bestuur: Mirjam Boxen (voorzitter), Marga van der Burgt (secretaris) en Patrick Rombouts (penningmeester)
 •  Voorbereidingen Sint en Kerstmusical verlopen volgens planning
 • Binnenkort wordt via het informatie bulletin oproep gedaan voor goede doelen vastenactie 2018
 • Ouderbijdrage: de mail is verstuurd. Momenteel worden ook de reminders verstuurd voor het voldoen van de ouderbijdrage
 • Namens de OR zullen de docenten met Sinterklaas in het zonnetje gezet worden middels pakjes en een gedicht voor het team
 • De opbrengst van de Fancy Fair 2017 wordt besteed aan Educational Lego waarbij techniek en programmeren een belangrijke rol spelen.
 • Binnenkort vindt de aanmelding voor het Koningsontbijt 2018 plaats
 • Vanaf heden zal er na iedere vergadering een kleine samenvatting worden opgenomen in het informatiebulletin

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan Mirjam, Marga of Patrick

Optreden Stormkoor
Het Stormkoor gaat weer optreden met kerst.

Een aantal kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 is al hard aan het oefenen, iedere maandag van 12-13 u tijdens de overblijf. Er staan twee optredens gepland: Op donderdag 21 december om 18:30 in de Raadzaal van Hotel The Grand en op vrijdag 22 december, ±18 u, in Pension Homeland. Beide optredens zijn vrij toegankelijk voor alle ouders, leerkrachten, familieleden en vrienden.

Als je kind mee wil doen bij het optreden is het belangrijk dat je dit even aan mij doorgeeft. Sommige ouders weten misschien niet van hun kind dat die regelmatig komt zingen. En lang niet alle kinderen weten of ze ook echt kunnen komen optreden.

Kan je kind maar bij een van de optredens aanwezig zijn, dan is dat geen probleem, geef het dan ajb wel even aan in de mail.

Er zijn nog drie repetities:
maandag 11 december, 12-13 u, op school
maandag 18 december, 12-13 u, op school
donderdag 21 december, 16:30-17:30 u, bij mij thuis
Het is de bedoeling dat je kind er de komende repetities bij is.
Eva Krammer

Foto's

Video's

Meer informatie