Informatie Bulletin

 • Gemaakt op: 31-8-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Auteur: Geert-Jan Rietkerk
 • |
 • Fotograaf:  


Agenda
3 september                     eerste schooldag
3 september                     Koor Flesseman groep 5
6 september                     schoolfotograaf
12 september                   sportdag groep 4 t/m 8
17 t/m 21 september    oudergesprekken, het startgesprek
25 sepember                    ouderraad

Vanuit de directie

Maandag mogen we starten met het nieuwe schooljaar. Naast alle dagen dat ons team al weer heeft gewerkt om alles klaar te krijgen voor de start van het schooljaar, hebben we gisteren met het  team een startdag gehad aan het strand. Naast het serieuze werk ook tijd voor sport, spel en ontspanning. Het was een mooie start aan het strand in Schoorl.

En dan gaan we al snel van start met een aantal activiteiten. Donderdag de schoolfotograaf, woensdag 12 september sportdag groep 4 t/m 8 en vanaf 17 september de eerste oudergesprekken. Zelf ben ik van 10 t/m 15 september afwezig in verband met een studiereis. Ik ga een week lang kijken hoe het onderwijs en de nieuwe ontwikkelingen op dat gebied vorm krijgen in Singapore en zal daar ook een aantal IPC scholen bezoeken.

Dan wens ik nog bij deze iedereen een heel fijn, leerzaam en plezierig schooljaar toe. Mochten er zaken zijn die dit in de weg staan, dan kunt u altijd een afspraak met mij maken. Loop even bij me langs, bel me of stuur een e-mail. Ik maak graag tijd vrij.
Geert-Jan Rietkerk

Sportdag groep 4 t/m 8
Om de activiteiten te spreiden over het schooljaar hebben we er voor gekozen om de sportdag bovenbouw te verplaatsen naar september. Voor dit jaar is het al woensdag 12 september. De ervaring van school en van ouders is dat de laatste weken van een schooljaar wel heel vol zijn met activiteiten. De  sportdag zal gehouden worden op en rond de atletiekbaan van atletiekvereniging AV23.

 Adres:  Sportpark Middenmeer, Radioweg 89, Amsterdam

 De sportdag start om 09:00 uur en eindigt om 13:00 uur.  We willen u vragen om uw kind zelf te brengen en te halen. De kinderen die niet gehaald of gebracht kunnen worden gaan gewoon naar school. Zij zullen dan met een leerkracht of leerkrachten naar het sportpark gaan. Zorg in dit geval wel voor een opgeladen ov-chipkaart voor de tram.

De kinderen die niet om 13.00 uur naar huis kunnen gaan mee terug naar school. Wilt u dit even doorgeven aan de groepsleerkracht. De kinderen die wel worden opgehaald zijn op deze dag dus wat vroeger vrij als gebruikelijk.

 Wanneer u met het openbaar vervoer komt, kunt u tram 9 nemen en uitstappen bij de halte Brinkstraat. Er loopt een voetpad tussen de sportvelden door. Aan het einde van dit voetpad komt u uit bij de atletiekbaan.

 Wat moeten de kinderen niet vergeten?

 • Sportkleding
 • Voldoende eten en drinken voor tijdens de pauzes
 • Eventueel: een opgeladen ov-chipkaart

Nieuw schoolplein
Als jullie maandag op school komen zien jullie een prachtige nieuw schoolplein. De hele vakantie hebben ze hard gewerkt om het plein af te krijgen. Dat is bijna gelukt. Eigenlijk is het plein wel af, maar de toestellen moeten nog gekeurd worden. Pas als deze zijn goedgekeurd en veilig bevonden, mogen we er op, aan, onder en door klimmen. Ook een prachtig pannaveldje (de betonnen wanden gaan we nog mooi versieren) met kunstgras ligt klaar voor gebruik en drie kleine trampolines om lekker te stuiteren.

Door de herinrichting van het schoolplein zult u merken dat de fietsen niet meer helemaal langs de school kunnen staan. De fietsen komen deels op een ander plaats. Maandag zullen we aanwijzen waar de fietsen kunnen staan.
De fietsroute op het plein loopt nu aan de achterkant langs de gymzaal en niet meer langs de school.

Oudergesprekken, het startgesprek
Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!

Hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw kind? Wat vindt uw kind leuk op school? Wat verwacht u van de leerkracht? Zomaar een paar vragen die aan bod kunnen komen. Vragen waar u als ouder het beste een antwoord op kan geven. Het doel van het startgesprek is dat u vertelt over uw kind en de leerkracht verhelderings- of verdiepingsvragen kan stellen. Het gesprek is bedoeld voor de groepen

1 t/m 8. Omdat wij dit een heel belangrijk gesprek vinden, verwachten we dat alle ouders zich inschrijven op het intekenformulier wat vanaf vrijdag 8 september bij de groep hangt.

 Vanzelfsprekend kunt u altijd tussendoor een afspraak met de leerkracht van uw kind blijven maken of als de leerkracht daartoe aanleiding ziet, nemen wij contact met u op.

Schoolfotograaf
Donderdag komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Dat betekent dat de kinderen weer met hun mooie kleren op school kunnen komen. Ook kunnen de kinderen die een broer of zus op school hebben samen op de foto. Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten kunnen helaas niet op de foto. Het advies van de fotograaf is om geen wit te dragen. De kinderen komen voor een witte achtergrond en met witte kleding is dat geen goede combinatie.

 Luizencontrole
Deze week zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen. Hiervoor gebruiken we het
zogenaamde luizenprotocol. Voor u als ouder is het goed om de volgende punten door te lezen:

 • Op de site van de GGD is de meest recente informatie over luizenbestrijding te lezen
  http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd-0/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis
 • De controle begint altijd thuis. Wij adviseren ouders om zelf preventief kinderen te controleren. Op die manier voorkomt u dat kinderen van school gehaald moeten worden omdat ze luis hebben. Ook het verspreiden van hoofdluis wordt hierdoor beperkt.
 • Mocht u thuis luizen of neten hebben gevonden, dan moet u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.
 • Na elke schoolvakantie worden er in de eerste week een controle gedaan in alle groepen. Indien er luizen in een groep worden geconstateerd, wordt er de week erna weer gecontroleerd in de groep.
 • Als een kind neten heeft, mag het op school blijven/komen.
 • Als een kind hoofdluizen heeft, worden ouders/verzorgers direct gebeld om hun kind eerder van school op te halen en direct te behandelen.
 • Resultaten van de controles worden doorgegeven aan de leerkracht van de klas. Deze informeert de betreffende ouders.

Koor Flesseman   
Vanaf aanstaande maandag gaat groep 5 een aantal weken elke middag samen zingen met de ouderen van verzorgingshuis Flesseman. Een leuk initiatie en past goed bij het curiculum muziek en burgerschapsvorming. 

Foto's

Video's

Meer informatie