Informatie Bulletin

  • Gemaakt op: 29-6-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Auteur: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Fotograaf:  

​Agenda
2 t/m 6 juli oudergesprekken (facultatief)
13 juli Fancy Fair
18 juli afscheidsavond groep 8
20 juli lesvrije dag
21 juli t/m 22 september zomervakantie
3 september eerste schooldag 2018-2019

Vanuit de directie
Afgelopen week hebben we tijdens de studiedagen als team gekeken naar al onze onderwijsdoelen en opbrengsten van het afgelopen jaar. Wat zijn onze successen en waar kunnen we ons als team nog in verbeteren. Ook hebben we gekeken naar het komende jaar. Twee belangrijke speerpunten voor volgend jaar zijn een nieuwe methode in groep 3 voor taal en lezen en voor de groepen 4 t/m 8 gaan we aan de slag met een nieuwe methode voor spelling. Twee mooie voorbeelden van de ontwikkeling in ons onderwijsaanbod. 

En dan zijn we nu echt beland in de laatste periode van het schooljaar. De rapporten zijn klaar, groep 8 is druk bezig met de afscheidsavond, ouders zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van de Fancy Fair, de bestellingen voor volgend jaar gaan de deur uit en ga zo maar door. Kortom, nog een kleine vier weken en dan begint de zomervakantie.

Rapportgesprekken
Volgende week zijn de rapportgesprekken. Deze gesprekken gaan anders dan de andere gesprekken. Voor de groepen 1 t/m 6 zijn de rapportgesprekken in juni namelijk facultatief. Dat wil zeggen dat de gesprekken niet verplicht zijn. Het kan wel zijn dat de leerkracht het belangrijk vindt om ouder(s) van een leerling te spreken. Die worden zelf door de leerkracht benaderd. Het kan ook zijn dat u zelf de leerkracht wilt spreken. U kan dan zelf een afspraak maken. Omdat de leerkracht zelf de rapporten eerst met de leerlingen bespreekt, krijgen de kinderen hun rapport pas vrijdag mee naar huis. Voor groep 7 is dit niet het geval. Omdat de kinderen van deze groep hun voorlopig advies krijgen worden bij het adviesgesprek de ouders en de leerlingen allemaal op gesprek verwacht. Hierover zijn zij inmiddels apart geïnformeerd. Groep 8 heeft geen oudergesprek meer. Zij krijgen hun rapport mee tijdens het afscheid.

Opbrengst vastenactie en sponsorloop
Eindelijk is het totaalbedrag bekend wat we vorige week hebben overgemaakt naar stichting Kinderdroomwens. Voor het eerst konden de kinderen ook hun geld overmaken op de schoolrekening

We hebben met elkaar €3250,56 gespaard en gelopen!

Een super mooi bedrag. We zijn trots op al onze kinderen, want uiteindelijk hebben zij het dit gerealiseerd! 

Fancy Fair
Zoals ik al vermelde zijn de voorbereidingen voor de Fancy Fair in volle gang. Het thema voor dit jaar is: 

Een reis door de tijd!

Het is een thema waarbij de kinderen volop de mogleijkheid hebben om leuke verkleedkleren te kiezen. Ook dit jaar zijn daar weer prijzen voor te winnen. Binnenkort gaat de speciale website weer online waar u zich kunt aanmelden om te helpen tijdens de Fancy Fair. Alle overige informatie volgt nog.

Bestuursleden gezocht voor de TSO (tussenschoolse opvang)
Onze TSO is een eigen stichting. Deze stichting heeft een bestuur bestaande uit een aantal ouders en de directeur van de school. Zahra is degene die verantwoordleijk is voor de dagelijkse leiding. Omdat twee ouders na lange tijd gaan stoppen, zijn we met spoed op zoek naar twee nieuwe ouders die hun taak als respectievelijk voorzitter en secretaris willen overnemen. Qua tijd is het geen enorme belasting, dus we hopen dat er ouders zijn die het bestuur willen versterken. Als u nog meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Geert-Jan.

Foto's

Video's

Meer informatie