Informatie Bulletin

  • Gemaakt op: 7-6-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Auteur: Geert-Jan Rietkerk
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda

17 t/m 20 juni                                 
kamp groep 8

21 juni                                                
schoolreisje groep 1 t/m 3

14 t/m 28 juni                                 
voorlopig adviesgesprekken groep 7
voortgangsgesprekken groep 1 t/m 6 (facultatief)

27 juni                                                
ouderraad

2 juli                                                    
medezeggenschapsraad

5 juli                                                    
Fancy Fair

10 juli                                                 
afscheidsavond groep 8

11 juli                                                  
laatste schooldag

12 juli t/m 25 augustus               
zomervakantie

Vanuit de directie

Na een studieweek voor het team waar we met elkaar hebben kunnen werken aan ons onderwijs zowel inhoudelijk als praktisch, maken we ons op voor de laatste fase van het schooljaar. We kunnen in ieder geval terugkijken op een mooi schooljaar.

 Onze leerlingen hebben dit jaar hard gewerkt en mooie resultaten behaald. We hebben ook veel doelen gerealiseerd zoals het vernieuwde spellingsonderwijs, een inhoudelijke verdieping van ons IPC onderwijs, de start met het werken met de Leerlijn Jonge Kind waar we goed kunnen monitoren hoe onze jongste leerlingen zich ontwikkelen. Maar ook werken met de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen in groep 3, werken met technisch LEGO en programmeren met LEGO in groep 5 t/m 8 hebben een mooie bijdrage aan de schooltonwikkeling gegeven.

 Nu nog een paar mooie activiteiten met als hoogtepunt de Fancy Fair en dan gaan we genieten van een welverdiende zomervakantie.

Geert-Jan Rietkerk

 Voortgangsgesprekken
Volgende week krijgen de kinderen hun rapport. De gekoppelde voortgangsgesprekken in die week erna zijn facultatief. In de praktijk betekent dit dat we alleen op ons verzoek ouders uitnodigen voor een gesprek, met uitzondering van groep 7, want die krijgen hun voorlopig advies. Groep 8 heeft geen voortgangsgesprekken meer. Zij krijgen hun rapport tijdens de afscheidsavond.

Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aanvragen bij de leerkracht.

 Verkeerstip van de maand

Spelend, lopend of fietsend komen kinderen onderweg regelmatig vrachtauto's tegen. Dat is niet zonder risico. Ziet de chauffeur uw kind wel? En weet uw kind wat het moet doen om ongelukken te voorkomen?

 De 'dode hoek' bevindt zich direct voor, direct achter en rechts naast een vrachtwagen. De dode hoek aan de rechterkant van de vrachtauto is de meest gevaarlijke.

 Twee vuistregels om uw kind te leren:

1. Ga nooit naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter. Sta met de fiets dus nooit naast een vrachtwagen, maar blijf er ruim achter. Ga desnoods op de stoep of in de berm staan.
2. Houd minstens drie meter afstand van een vrachtauto. 

Foto's

Video's

Meer informatie