Ouderraad

​​​De Ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Zij is het klankbord voor alle ouders en coördineert een groot deel van de activiteiten waarvoor ouderhulp onmisbaar is. Daarnaast is de Ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van het schoolfonds van de Vereniging Ouders Sint Antonius. Voor de Ouderraad wordt jaarlijks per groep een ouder afgevaardigd en de ouder vertegenwoordigt daarmee de ouders van een groep. De Ouderraad vergadert één keer per maand ‘s avonds op school, waarbij ook een ouder uit de Medezeggenschapsraad aanwezig is en een vertegenwoordiging vanuit de directie. 

 
Oudervereniging Sint Antonius
Lastageweg 50
1011 DB Amsterdam
T 020-6238963
KvK-nummer 34366147