St. Antoniusschool Amsterdam-Centrum

​​​​​​​​​​​​W​elkom op onze website

De St. Antoniusschool is een fijne buurtschool, gevestigd in een mooi en open gebouw aan de Lastageweg in Amsterdam Centrum, dicht bij de Nieuwmarkt. De school heeft een professioneel en enthousiast team, dat naast goed onderwijs een breed scala van culturele en maatschappelijke activiteiten aanbiedt.

Wij werken gedifferentieerd, dagen kinderen uit en vergroten hun kennis in een veilige huiselijke omgeving. De St. Antoniusschool is een bruisende sprankelende school waar kinderen, ouders en leraren elkaar kennen. Kunst, kennis, wetenschap, geschiedenis en techniek komen aan bod in ons thematisch IPC onderwijs.

Naast de leslokalen heeft ons gebouw ook  een lokaal voor handvaardigheid, een lokaal voor leerlingbegeleiding en kleine groepsactiviteiten en een speellokaal voor kleuterbewegingsonderwijs.

Er is een uitgebreide schoolbibliotheek en een podium voor muziek- en toneelactiviteiten. Door de school heen zijn er werkplekken waar kinderen gebruik kunnen maken van laptops en chromebooks. 

De gymnastiekzaal voor de midden- en bovenbouw is aan de overkant van het schoolplein. Buiten is er een omheinde speelplaats met overdekte zandbak en voor de school een autovrij en in augustus 2018 totaal vernieuwd speelplein met prachtige klimtoestellen.​

Informatie over onze school
Zeven maal per jaar wordt een informatieochtend georganiseerd voor ouders die een school zoeken voor hun kind. Tijdens deze ochtenden wordt een beeld gegeven van het onderwijs op de  St. Antoniusschool. 

Alle informatieochtenden duren van 09.30-11.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden. u bent altijd van harte welkom.

Donderdag 5 maart 2020
Donderdag 16 april 2020
Donderdag 28 mei 2020

 Activiteiten

februari
27-2-2020studieweek, alle kinderen zijn vrij
28-2-2020studieweek, alle kinderen zijn vrij
maart
5-3-2020informatieochtend voor nieuwe ouders
9-3-2020voortgangsgesprekken met rapport
10-3-2020voortgangsgesprekken met rapport

 Aanmelden

 Nieuws

​​Youtube 5.jpg  ​