Kernprocedure en VO

De kernprocedure zijn de afspraken die gemaakt zijn over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt. 

In de kernprocedure staan de volgende elementen centraal: het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en het beschikbaar hebben van onderwijskundige informatie.

Voor meer informatie over de kernprocedure ga naar www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/