Ouderbijdrage

​​​Voor veel activiteiten zoals de Kerstmusical, het schoolvoetbaltoernooi, het schoolreisje en de sportdag, komt geen vergoeding van het Rijk. Voor deze extra’s, die het onderwijs aantrekkelijker maken, vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt elk jaar door de OR vastgesteld. De ouderbijdrage voor 2016-2017 is vastgesteld op €75,00 per kind per jaar.