Plusonderwijs Verrijkingsaanbod

Op de Sint Antoniusschool streven we ernaar om het verrijkingsonderwijs voor  meer- en hoogbegaafde leerlingen aan te bieden in de klas.  Dit heeft als voordeel dat de continuïteit is gewaarborgd, het aanbod geïntegreerd is, de leerkracht de betreffende leerling(en) goed kan begeleiden en directe feedback kan geven waar nodig is. De leerling kan op deze manier een ontwikkeling doormaken, gericht op de zone van de naaste ontwikkeling zonder uit het groepsproces gehaald te worden.

Onze doelen
Met het  verrijkingsaanbod stellen we de volgende doelen: De leerlingen zitten goed in hun vel, ze zijn productief, behalen de kerndoelen en werken aan plusdoelen die gericht zijn op het 'leren leren', leren denken' en 'leren omgaan met jezelf en anderen'.

Voor wie
Voor leerlingen die vlot door de basisstof heen gaan en minder uitleg, oefening en herhaling nodig hebben dan de reguliere leerstof biedt. Waarvan de leerkracht in de klas signaleert dat de leerling opbloeit bij activiteiten die beroep doen op het hoge orde denken, een brede belangstelling heeft, leergierig en nieuwsgierig is. Taakgerichtheid en een zelfstandige werkhouding zijn een pre.

Omdat er formatief* getoetst wordt, wordt regelmatig vastgesteld hoe leerlingen zich ontwikkelen. Mede op grond van deze bevindingen bepaalt de leerkracht hoe het leerproces het beste vorm kan krijgen.

In overleg met de intern begeleider en onze specialist meer- en hoogbegaafdheid wordt gekeken of  de leerling in aanmerking komt voor compacten (versneld door de stof gaan) en verrijken.

Het aanbod
Na het compacten van de reguliere lesstof  krijgen de leerlingen binnen de klas verrijking aangeboden in de vorm van verdieping en/of verbreding. Bij verdieping gaat de leerling bijvoorbeeld moeilijkere rekenuitdagingen aan of is op meta niveau met taal bezig. Bij verbreden wordt beroep gedaan op de praktische, creatieve en analytische intelligentie (uitbreiden van het reguliere curriculum). De nadruk ligt op het leerproces, het belang van fouten maken, omgaan met frustraties, leren doorzetten etc. Om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces werken de leerlingen met eigen leerdoelen. Zowel leerkracht als de leerling zelf geven hierop feedback om te kunnen groeien in de ontwikkeling.

Kennis en ervaring
Het verrijkingsonderwijs is zorgvuldig samengesteld op basis van kennis en praktijkervaringen. Er wordt zorgvuldig gemonitored en bijgestuurd . De intern begeleider werkt nauw samen met het ontwikkelteam meer- en hoogbegaafdheid en alle leerkrachten. Daar waar nodig vragen we externe partijen mee te denken.We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen school, leerling en ouders.

*Formatief toetsen heeft als doel het leerproces te verbeteren.