Verkeerseducatie

Verkeersouders
Op de Sint Antonius zijn er op het moment twee ouders betrokken bij het gemeentelijke beleid van het Verkeersplein Amsterdam en de projecten, die vanuit de Gemeente Amsterdam, voor de verkeerseducatie op basisscholen worden aangeboden. Ze vertegenwoordigen de school op de vergaderingen van de verkeersouders in Stadsdeel Centrum en coördineren in afspraak met de directie en de leerkrachten de aanvragen voor verkeersprojecten op school en hun uitvoering.

Jehan Ermers is al sinds 2015 verkeersouder. Hij is de vader van Feya, Kiki en Tessel. Bij vragen is hij bereikbaar onder jehan@ermers.net.

Leonie Guder-Vos is begin 2017 als verkeersouder begonnen. Ze is de moeder van Philippa. Bij vragen is ze bereikbaar onder lfguder@hotmail.com.

 Verkeersprojecten voor het schooljaar 2017/2018

JONGleren in het verkeer – Groep 1/2
Dit is een verkeersproject voor onze kleuters in groep 1 en 2, dat al een vaste plek in het onderwijs op onze school heeft. Bij JONGleren in het verkeer maken de kinderen spelenderwijs eerst kennis met verkeer en de verkeersregels. Wij vragen de project koffer iedere twee jaar bij de Gemeente aan, zodat iedere kleuter een keer aan het project kan meedoen. Juf Rachel is de contact persoon voor dit project. Voor het schooljaar 2017/18 staat het thema verkeer ingepland in de tijd van 30 oktober tot 17 november 2017.

Tussen School en Thuis –Groep 5 (gepland)
Dit project heeft al een keer eerder op onze school plaats gevonden, en we willen het graag nieuw leven in blazen.

 In Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in kaart. Daarna fotograferen de leerlingen en een fotograaf deze situaties. De foto's vormen de basis voor de verkeerslessen van Tussen School en Thuis.

Op weg naar het VO – Groep 8 (gepland)
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor kinderen in het verkeer een kwetsbare periode. Onze kinderen nemen dan afscheid van hun vertrouwde schoolomgeving en moeten, vaak op de fiets, een nieuwe route afleggen van huis naar school. Deelname aan Op weg naar het VO bereidt de leerlingen op deze nieuwe situatie voor.

Dit project willen we graag in het schooljaar 2017/18 voor het eerst uitproberen. Of het lukt hangt voor al van de vraag af, of er in het drukke onderwijs plan voor groep 8 nog tijd vrij te maken is voor de deelname aan  dit project. We willen daarom met de directie en de leerkracht van groep 8 uitzoeken, of er in de laatste weken van het schooljaar (kort voor de zomervakantie) nog tijd voor is.

Het lesproject omvat drie lessen.

  1. Een informatieve les besteedt aandacht aan het fietsen naar school en hoe leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Na een verkeersquiz bepalen de leerlingen de routes naar hun nieuwe scholen, met behulp van een routeplanner.
  2. Tijdens een praktijkles fietsen de leerlingen in kleine groepjes, onder begeleiding van ouders en vrijwilligers, naar hun nieuwe school. Onderweg is er aandacht voor gevaarlijke punten en voeren de leerlingen een kijkopdracht uit.
  3. In een afsluitende evaluatie les vindt een nabespreking van de fietstocht plaats. Er is aandacht voor verkeersonveilige punten die de leerlingen tijdens het fietsen zijn tegengekomen, en voor veiligere en alternatieve routes. De leerlingen voeren tevens een eindopdracht uit.

Dode Hoeklessen  Groep 7 en 8
Ook dit verkeersproject heeft al zijn vaste plek in  het leerplan van groep 7 en 8, meestal rond de maand april.

Doel van deze lessen is om kinderen bekend te maken met de gevaren van (grote) vrachtwagens in het verkeer en hoe je hier veilig mee om kunt gaan.

De theorieles en praktijkles wordt gegeven in groep 7, de praktijk les wordt nogmaals in groep 8 herhaald in de hoop dat het voldoende blijft hangen als ze richting voortgezet onderwijs gaan. 

De les wordt gegeven door docenten van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Voor de praktijkles staat een vrachtwagen met chauffeur een hele ochtend klaar voor ons op de Nieuwmarkt, zodat alle kinderen in de vrachtwagen zittend en om de vrachtwagen lopend zelf kunnen ervaren, op welke afstanden van een vrachtwagen je nog steeds niet door de bestuurder gezien kan worden.

Verkeersexamens: theoretisch en praktisch
De Gemeente Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens. Het Theoretisch Verkeersexamen voor groep 7 en het Praktisch Verkeersexamen voor groep 8. In de maanden januari t/m juni komen examinatoren naar scholen om het Theoretisch Verkeersexamen af te nemen. In de maanden april, mei en juni kunnen leerlingen van groep 8 fietsexamen doen.

Meer informatie onder:

http://www.verkeerspleinamsterdam.nl/15/verkeersexamens_theoretisch_en_praktisch.html

Fietscontrole ( geplanned)
Voor het eerst willen wij in het najaar 2017 een gratis fietscontrole op school organiseren. We willen dit graag voor of na de herfst vakantie inplannen, als de dagen weer donkerder worden. We zijn hiervoor in contact met de Gemeente en op zoek naar een fietsenmaker in de buurt, die deze actie steunt en de fietsencontrole wil uitvoeren. Eerste gesprekken hebben reeds plaats gevonden.

Ouderhulp voor dit project op de dagen van de fietsencontrole is dan heel erg welkom!!!

Schoolzone
In het kader van de herinrichting van ons schoolplein buiten, proberen wij in afspraak met de Gemeente verkeersspiegels aan beide kanten van het plein (Binnen Bantanmmerstraat en Recht Boomsloot) te plaatsen, om zo de situatie aan het in en uitgang van onze school veiliger te maken. Ook is de Gemeente begonnen, "school zone" borden bij basisscholen in het Stadsdeel Centrum te plaatsen. We proberen zo spoedig als mogelijk ook een soort van schoolzone markering op straat of door borden in de wijk te krijgen. Gesprekken met de Gemeente hieromtrent zijn al geïnitieerd.

 Informatiemateriaal:

  • Voor alle ouders van kinderen die gaan fietsen naar school hier nog een tip: de Fietsersbond heeft een routeplanner waarbij je als optie een autoluwe route kunt plannen op de link: https://routeplanner.fietsersbond.nl

Onder 'meer opties' is een keuze menu met opties zoals 'autoluwe route' en 'strooiroutes' etc.