Weektaak

​Op de St. Antonius maken wij gebruik van dag- en weektaken vanaf groep 1 t/m 8. Zo leren we kinderen te plannen, zelfstandig werken, verantwoordlijk te zijn voor een taak, samen te werken, problemen op te lossen enz. De keuzemogelijkheden van de de extra opdrachten en de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je aan welke taak werk zorgt bovendien voor een grotere betrokkenheid bij kinderen. Leerlingen kunnen bovendien op deze manier zelfstandig werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die hulp nodig hebben. Als het kind klaar is met de opdrachten kan het werken aan de keuzetaken. Deze keuzetaken zijn gevarieerd en bevatten opdrachten uit de verschillende disciplines. Zo kunnen er muzikale, drama en creatieve opdrachten inzitten, maar ook werktijd op de computer, verdiepingstof op verschillende vakken (zoals bij rekenen een start maken met wiskunde) of stelopdrachten.

Bij groep 1 t/m 4 worden aftekenlijsten gebruikt waar met symbolen nog eens staat uitgelegd wat het kind die week af moet hebben. Vanaf groep 5 wordt een vast formulier gebruikt waarbij de kinderen basiswerk inplannen voor een hele week omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen leren zich aan hun eigen planning te houden. Op het formulier van de weektaak staan extra keuzetaken voor het verbreden van kennis die de kinderen kunnen kiezen als hun basiswerk binnen de beschikbare tijd af is.