Ziekmelding

Indien uw kind niet in staat is om gedurende de normale tijden op school aanwezig te zijn, i.v.m. ziekte of bezoek aan een tandarts, huisarts of specialist, is het voor ons belangrijk om dat zo snel mogelijk te weten.
Wij verwachten dat u de school telefonisch vóór schooltijd op de hoogte brengt van de reden van de afwezigheid van uw kind.
Hebben wij om 8.45 uur nog géén bericht ontvangen over de afwezigheid van uw kind, dan neemt de conciërge contact met u op.