Geschiedenis

​​​De St. Antoniusschool werd in 1876 gesticht door de 'Vereeniging tot Weldaadigheid van de Allerheiligste Verlosser'. De zusters van de Onze Lieve Vrouwe kloosterorde werden de leerkrachten op de school. De school werd naar de heilige Antonius genoemd omdat op deze locatie de Antoniebroeders hebben gewoond en gewerkt. In 1987 droegen de zusters het beheer van de school over aan de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs. Aan de Lastageweg in Amsterdam was toen al een nieuwbouw gerealiseerd. In dit gebouw is de school nog steeds gehuisvest.

Aanvankelijk werd een bewaarschool gesticht. In augustus 1875 werden direct 58 kinderen ingeschreven. Op 22 september werd het gebouw ingezegend, maar pas in augustus 1876 werd een leerschool gevestigd, waarmee de St. Antoniusschool een feit was. 

Na de tweede wereldoorlog werd het voor de Zusters van Onze Lieve Vrouwe door omstandigheden te moeilijk om de school te blijven runnen. Het leerlingenaantal was drastisch afgenomen, de buurt was verpauperd, criminaliteit was toegenomen. In deze moeilijke omstandigheden namen de Zusters Augustinessen van St. Monica afkomstig uit het Sint-Franciscus Liefdewerk in Utrecht, die in Utrecht en Maastricht al met enig succes enkele lagere scholen onder hun beheer hadden, in 1952 het bestuur van de Vereeniging over (zie: gemeentearchief). 

 In 1987 droegen de Zusters het beheer over aan de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), nadat zij de nieuwbouw aan de Lastageweg hadden gerealiseerd. De Zusters zijn nog tot begin 2010 in hun klooster in de Warmoesstraat blijven wonen, waar ze zich met vrouwenopvang en thuislozenzorg bezighielden (zie: afscheid). 

 Noot: Omdat er twee heiligen met de naam 'Sint Antonius' bekend zijn kan men zich afvragen of de school genoemd is naar Sint Antonius-Abt (251-356) of naar Sint Antonius van Padua (1195-1231). Het varken is het attribuut van de eerstgenoemde en ook van de Anthoniusbroeders. De patroonheilige van de school is dus Antonius-Abt of Antonius van Egypte.