School

​​​​​De St. Antoniusschool staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in hartje Amsterdam. 

Bij ons op school kent iedere leerkracht iedere leerling. Er is veel persoonlijk contact tussen ouders en team. Daardoor is onze school een vertrouwde plek, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De St. Antoniusschool heeft alle faciliteiten die voor het geven van goed en modern onderwijs noodzakelijk zijn. Naast ruime en schone klaslokalen met touchscreenborden, hebben we een eigen speellokaal, een podiumzaal met bibliotheek en ook een BSO gevestigd in het gebouw. 


Met ons hele team werken wij er enthousiast aan om onze kinderen veel en op maat, in een doorgaande lijn te laten leren. De St. Antoniusschool werkt kindgericht. We stemmen de lesstof af op de verschillende niveaus van onze kinderen. De ochtenden zijn ingeruimd voor de basisvakken taal en rekenen. ’s Middags werken we thematisch met IPC dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren'. Wij werken met weektaken, stimuleren zelfstandigheid en leren door betrokkenheid.