ICT

​​​Op de St. Antoniusschool wordt veel gewerkt met computers. Deze worden ingezet om de lesdoelen te bereiken. Voor  extra oefening wordt (methode)software gebruikt. Er is methodesoftware voor rekenen, spelling en lezen. Daarbij wordt er veel gebruik gemaakt van andere hulpsoftware om bijv. topografie te oefenen, verkeerssituaties te beoordelen en teksten te leren begrijpen. 

Daarnaast maakt de school gebruik van een modern beveiligd netwerk waardoor het internet met al zijn mogelijkheden, toegankelijk is voor kinderen. Hierbij is het internet niet alleen maar een bron van informatie maar ook plaats voor kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, een middel om onderwijs uitdagender en actiever te maken en een onderzoekende houding bij kinderen te stimuleren. Op dit moment heeft de school 50 laptops en chromebooks.
In alle groepen hangt een digitaal schoolbord. Dit biedt de mogelijkheid voor de leerkracht om zijn of haar onderwijs levendig en interactief te maken, instructies te versterken door gebruik te maken van verschillende visuele en auditieve middelen en de motivatie van leerlingen voor leren te verhogen. 

Mediawijsheid
Leerlingen internetten vaak al als de besten! Over internet of computers lijken volwassenen de kinderen vaak niets meer te kunnen vertellen... of toch wel? Kinderen weten namelijk niet altijd hoe ze vervelende ervaringen en problemen die ze tijdens het surfen op internet en chatten mogelijk tegenkomen, kunnen oplossen. Als school proberen wij kinderen in staat te stellen om problemen met internetten te herkennen, op te lossen en te voorkomen. Maar ook om de leuke aspecten van internet met elkaar te delen. Om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan geeft de school ook les in Mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld werken met email, omgaan met spam, nepmailtjes, reclame en virussen, de betrouwbaarheid van informatie beoordelen, zoeken op internet, sociale media en digitaal pesten.