Resultaten

​​​​Bij de meeste vakgebieden vindt toetsing plaats binnen de lesmethode. Voor leerlingen met specifieke aandacht worden, afhankelijk van de hulpvraag, ook andere toetsen afgenomen. . Twee keer per jaar gebruiken we de methode onafhankelijke toetsen van Cito. De resultaten van de St. Antoniusschool liggen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde.

De leerlingen van de groepen 8 maken elk jaar de Centrale Eindtoets. De uitslagen van de laatste drie jaren zijn te vinden in onderstaande tabel. Het betreft de zogenaamde LG score. Dat is de geschatte score wanneer alle deelnemende scholen hetzelfde percentage gewichtsleerlingen zou hebben. Hierbij wordt er dus rekening gehouden met de kenmerken van de leerlingen op de St. Antonius.

schooljaar​schoolscore​landelijk gemiddelde
2016-2017541.0535.1
2017-2018​537.0
​534.9
​2018-2019
538.7535.7

Zie verder Vensters PO​ (ook wel genoemd Scholen op de kaart)​​. Daarin heel veel gegevens over vrijwel alle scholen voor primair onderwijs in de stad.​