Aanmelden

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

U wilt zich aanmelden voor onze school?

Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan een van onze rondleidingen. Er zijn vaste data voor de rondleidingen die om 8.45 uur starten en ongeveer 1 uur duren.  Op deze dagen krijgt u informatie over de school en kunt u de sfeer proeven. Tevens is er gelegenheid tot vragen stellen. Na de rondleiding kunt u uw kind aanmelden.

Rondleidingen 

Onze informatieochtenden met rondleiding zijn op: 

Maandag 7 september 2020, start 8.45-10.00 uur 
Dinsdag 3 november 2020, start 8.45-10.00 uur 
Maandag 14 december 2020, start 8.45-10.00 uur 
Dinsdag 16 februari 2021, start 8.45-10.00 uur 
Maandag 19 april 2021, start 8.45-10.00 uur 
Dinsdag 8 juni 2021, start 8.45-10.00 uur 


Wilt u zich opgeven voor één van deze dagen? Dan kunt u dat doen via het volgende emailadres: staugustinus.administratie@askoscholen.nl.   
Vermeld in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, naam kind, geslacht en geboortedatum. 

Behalve op deze website kunt u ook informatie krijgen door ons te bellen (020-4821581). Bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30 uur en 14.00 uur. 


Aannamebeleid


De school hanteert 3 momenten per jaar waarop aangemelde leerlingen geplaatst worden. U kunt zich na iedere rondleiding/informatieochtend opgeven voor de aanmeldlijst. U hoort 1 jaar voor de start of uw zoon/dochter definitief geplaatst is, waarna de inschrijving plaats kan vinden. U ontvangt dan een inschrijfformulier van ons. 
 
Te veel aanmeldingen:  
Soms blijkt dat er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn. Binnen ons toelatingsbeleid is het gebruikelijk dat er dan een loting uitgevoerd wordt binnen de groep van leerlingen die dan aangemeld zijn en voldoen aan de criteriaDergelijke lotingen worden in de praktijk met de hand, met een MR lid uit de oudergeleding erbij gedaan. 


 De criteria waarop toelating wordt gebaseerd zijn:  

• Onderschrijven grondslag van de school 

• Broertjes en zusjes hebben voorrang. 

• Leerlingen uit de wijk/voedingsgebied (Landsmeer) hebben voorrang. 


De loting is in 3 blokken verdeeld: 

juni : voor geboortedatum  aug t/m dec
december :  geboortedatum jan t/m maart 
april : geboortedatum april t/m juli 
 

Heeft u al een kind bij ons op school?  Inschrijven is ook dan nodig! Broertjes en zusjes hebben voorrang indien zij op tijd (d.w.z. uiterlijk 1 jaar voor de vierde verjaardag) ingeschreven zijn 

In dat geval kunt u een inschrijfformulier vragen bij Selma van de administratie. 


Foto's

Video's

Meer informatie