Schoolnieuws 2015-2016

 • Gemaakt op: 14-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​Beste kinderen, ouders, opa’s, oma’s en oppassers,

Maandag gaan we allemaal weer aan de slag. Ik hoop dat ieder uitgerust is en een mooie
tijd heeft gehad.
Wij zijn deze week druk bezig geweest met alle voorbereidingen. De klassen zijn ingericht,
de lessen voorbereid en gezamenlijke plannen uitgewerkt. Een studiemiddag heeft al
plaatsgevonden.
De schilders hebben de klassen en hallen geverfd, de schoonmakers hebben de vloeren
mooi in de was gezegd. De ramenwassers hebben binnen de ramen gewassen, de
tuinmannen de tuin gemaaid. En de boomverzorgers hebben de grote bomen achter op de
speelplaats gesnoeid.
Wij zijn er klaar voor. We wensen ieder een heel fijn jaar toe.

Mededelingen
 • een leuk nieuwtje vanuit het team. Juf Kelly is in blijde verwachting van een zoon. In december zal zij ouderschapsverlof opnemen. Voor vervanging wordt gezorgd.We wensen juf Kelly een fijne zwangerschapsperiode toe.
 • de schoolgids 2015-2016 staat op de site. U kunt daar alle info over de school vinden. Mocht u iets missen, laat het me weten.
 • speciaal alle nieuwe leerlingen en de families die weer terug zijn van een lange werkperiode in het buitenland, heten we van harte welkom.
 • succes en veel plezier voor de nieuwe leerkrachten Chantal Miserus (groep 7) en Ellen de Vries-Schoonoord (groep 5).
 • maandagmiddag staan Inez Evers en Nicole de Ridder met een ploeg hulpouders klaar om de kinderen te controleren op luizen. We hopen dat ieder kind luisvrij is.Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt u maandag gebeld uw zoon/dochter op school op te halen om direct te behandelen.
 • gymrooster;Meester Rogier geeft gymles aan groep 3 op donderdagmiddag van 14.00-15.00 uur.De ouders van deze leerlingen moeten de kinderen ophalen bij het ICL. Groep 4 t/m 8 krijgt op woensdag gym van meester Ed. 8.30- 9.15 uur groep 4 9.15-10.00 uur groep 5 10.00-10.45 uur groep 6 11.00-11.45 uur groep 711.45-12.30 uur groep 8. Kinderen van groep 4 gaan rechtstreeks naar het gymlokaal ICL. Om geen lestijd teverliezen worden de kinderen om 8.15 uur verwacht zodat zij zich tijdig kunnen omkleden. De leerkracht vertrekt om 8.25 uur naar de zaal. Mocht u onverhoopt te laat zijn dan vragen wij u de kinderen zelf te begeleiden naar de gymzaal. Met goedkeuring van de ouders gaat groep 8 vanuit ICL rechtstreeks naar huis.We hebben hulp van ouders nodig met het halen en brengen van de groep. U kunt zich opgeven op een lijst die bij de deur van de klas hangt.
 • Zoals voor de vakantie vermeld, zijn de kinderen vrijdag 28 augustus vrij. Het team heeft een studiedag. Op deze dag kunnen de teamleden de plannen die met de overdracht van de groepen gemaakt zijn, bijstellen. De leerkrachten hebben twee weken gewerkt en ervaring met de nieuwe groep kinderen. Groepsplannen enindividuele plannen en andere onderwijsinhoudelijke zaken worden op maat aangepast. Tevens zullen we deze dag verder geschoold worden betreffende ICTontwikkelingen.​

Belangrijke data
Maandag 17 augustus 
 • Thema1: ‘Raar maar waar’ techniek, wetenschap en natuur
 • 13.00 uur luizencontrole
Dinsdag 25 augustus
 • Schoolfotograaf
Donderdag 27 augustus
 • Werkdag op ‘de Gouwe’ met Landschap N.-H.
Vrijdag 28 augustus
 • KINDEREN VRIJ. Team studiedag

Hartelijke groet en tot maandag,
namens team St.Augustinus,
Adèle Poelmans


​Vrolijk naar school, mededelingen, belangrijke data.​

Foto's

Video's

Meer informatie