Schoolnieuws 1 2016-2017

  • Gemaakt op: 5-9-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 6-9-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Rogier Moes
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​​​​​​​ALGEMENE OUDERAVOND

Algemene ouderavond 1 september
Het was voor het eerst dat de algemene ouderavond in de startweek van het schooljaar plaatsvond. De opkomst was groot en de sfeer was goed.
Tijdens het algemene gedeelte  heeft de nieuwe directie zich voorgesteld en iedereen welkom geheten.
Er is kort informatie over de lijn die dit schooljaar wordt voortgezet, de nieuwe methodes wereld oriëntatie  en de Snappet proeftuinen, waarbij we als school een vervolgstap gaan nemen in het optimaal inzetten van ICT .
Tenslotte is een nieuw initiatief, de omgekeerde 10 minutengesprekken kort toegelicht.
 

Alice Jorigas
Schoolleider bs. St. Augustinus​
 
OMGEKEERDE 10-MINUTEN GESPREKKEN
Maandag 12 en dinsdag 13 september zullen de eerste omgekeerde 10-minutengesprekken plaatsvinden.
Toelichting :
Het omgekeerd 10-minuten gesprekAfbeeldingsresultaat voor omgekeerde 10- minutengesprekken
 
Wat is dat?
Het omgekeerde 10-minutengesprek is een gesprek aan het begin van het schooljaar tussen ouders en de leerkracht. In dit gesprek vertellen de ouders over hun kind, zijn of haar hobby’s, de thuissituatie en andere zaken die voor de leerkracht van belang zijn om te weten. Het gesprek gaat niet over de prestaties van het kind maar over de persoonlijkheid van het kind. Om de opvoeding op elkaar af te kunnen stemmen, is het voor de leerkracht goed te weten hoe een kind thuis is.
De school kan door de gesprekken bijvoorbeeld beter rekening houden met het karakter van een kind.
Alle ouders hebben ter voorbereiding een invulblad met vragen mee naar huis gekregen. Dit vragenformulier kunt u vooraf bij de leerkracht inleveren, en is tijdens het gesprek de leidraad van het gesprek.
 
BOOMHUT
 
 boomhut.jpg
 
In de zomervakantie is de boomhut opgeknapt. Zo zijn o.a.  wanden zijn versterkt, zijn er leuningen aan de trap gemonteerd. De boomhut kan weer door de kinderen gebruikt worden.
Twee ouders uit groep 4, Eric Sneek en Nathan Snieder, hebben de opknapbeurt voor hun rekening genomen.
Namens alle kinderen hartelijk dank.
 
HOOFDLUIS
Hoe krijg je hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar houden.
Als school vinden we het net zo belangrijk als u, dat we maatregelen nemen om de verspreiding van hoofdluis zo veel mogelijk in te perken.
U als ouders heeft hier een belangrijke rol in door ook thuis goed te controleren en zo nodig te behandelen.
Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren is dat geen ramp, maar laat het de leerkracht wel weten, zodat we andere ouders tijdig kunnen informeren.
Verantwoordelijkheid van de ouders
Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder luis naar school komen.
Scholen bieden hierbij ondersteuning waar mogelijk.
Het landelijk steunpunt adviseert alle ouders om liefst wekelijks, maar in ieder geval aan het eind van elke schoolvakantie de hoofden van hun kinderen te controleren op hoofdluis met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze hoofdluisvrij naar school komen.
Op de  site van het landelijke steunpunt hoofdluis vindt u ook (kam) instructies. 
Hoofdluis voorkomen
Ook bij hoofdluis geldt: Voorkomen is beter dan genezen, dus ons advies is: Regelmatig kammen!

Kam liefst elke week na het haren wassen maar in ieder geval:

- voorafgaand aan een controle op school;

- als er hoofdluis in de klas of bij bekenden geconstateerd is;

- als je je kind regelmatig ziet krabbelen
Wassen en Stofzuigen is niet meer nodig. Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van luizencapes of -zakken
Op de Augustinusschool is een groep ouders die zich hier intensief voor wil inzetten en tot op heden na iedere vakantie controleert.
Jammer genoeg is het dit jaar, tot nu toe, nog niet gelukt een nieuwe coördinator te vinden die deze activiteit wil aansturen zodat op school ook regelmatige controle plaatsvindt.
We vinden dit natuurlijk jammer en hopen op een ouder die hier tijd voor vrij wil maken. U kunt contact opnemen met de directie als u deze taak wil overnemen van mw. Inez Evers.  
Zij heeft het een aantal jaren gedaan en wil het stokje graag overdragen.
Natuurlijk hopen wij op uw reactie.
Oproep: We zoeken een luizen coördinator, bent geïnteresseerd, meld het bij Alice of Lydia.
 
Op dit moment is er hoofdluis geconstateerd in een van de kleutergroepen. Wij adviseren dan ook de adviezen van het landelijke steunpunt op te volgen.
 
INTERVIEW NIEUWE DIRECTEUR ALICE JORIGAS DOOR GROEP 8
intervieuw.jpg 
Inleiding    

Alice: 'hallo ik ben Alice.' Ik ben in Limburg geboren en opgegroeid. Ik zat daar op school en heb gestudeerd in Utrecht en Maastricht. Daar heb ik 4 jaar gestudeerd en daarna ging ik in Amsterdam wonen.  Ik was 24 jaar oud en ging daar studeren voor Spaans. Een jaar lang deed ik dat en daarna ging ik als juf werken.   

   

Vragen gesteld door Richard en Marit. Foto door Shevany.   

1. Voelt u zich thuis op de Augustinus?   

Alice: Ik voel me al thuis, ik ben er nu drie dagen maar het voelde als meer. Ik vind het belangrijk dat ik de kinderen/leerkrachten leer kennen. Ik ben al in alle klassen geweest dat was erg leuk. Ik wens hun een leuk jaar!   2. Welke sport vond/vindt u het leukst?   

Alice.: Ik vond zwemmen vroeger heel leuk, daarna ging ik wedstrijd zwemmen dat vond ik niet zo leuk... Nu vind ik tennis het leukst om naar te kijken, vroeger heb ik veel getennist. Nu ga ik regelmatig naar de sportschool.   

3. Zou u terug willen naar Limburg en waarom?   

Alice: Nee. waarom: ik heb het heel erg naar mijn zin in Amsterdam. Leuke baan, mooi huis, er is veel te doen/ gezellige stad en veel verschillende mensen.   

4. Wat is u lievelings vakantieland?    

Alice: Ik heb er 2, namelijk eentje in Europa en eentje buiten Europa. Die in Europa is Spanje. Waarom: het is een mooi land, ruige natuur, aardige mensen. Die buiten Europa is Amerika. Waarom: Amerika is anders dan andere landen. Je gaat er heen en je kent al heel veel door films of series bijvoorbeeld. Het is ook een beetje een gek land maar heel interessant.  

5. Waarom verhuisde je naar Amsterdam?  

Alice: Omdat ik dacht dat het leuk was, en het beviel me heel goed. Ik ging ook een beetje omdat me vriend ging en ook omdat ik nieuwe dingen uitvinden ook leuk  vind.

6. Hoelang bent u van plan om op deze school te blijven?

Alice: Ik kan niet in toekomst kijken, maar ik wil natuurlijk zo lang mogelijk  blijven!

 

MUZIEKONDERWIJS
Vanaf dit schooljaar krijgen alle groepen iedere dinsdag muziekles o.l.v. juf Gerlieke Aartsen.
In dit kader zal er op dinsdag 13 september om 8.30 op het schoolplein de aftrap hiervan plaatsen in aanwezigheid van de Burgemeester Astrid Nienhuis.
 
SPONSORLOOP
 Op vrijdag 23 september zal de jaarlijkse sponsorloop plaatsvinden.Gerelateerde afbeelding
De helft van de opbrengst wordt traditiegetrouw geschonken aan een goed doel. 
Dit jaar is gekozen voor stichting 'Jarige job'.
Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving.
Volgende week zullen alle kinderen de sponsor envelop ontvangen.
 
BELANGRIJKE DATA:
Maandag 12 september: omgekeerde 10-minutengesprekken
Dinsdag 13 september  : omgekeerde 10-munitengesprekken

                                                : 8.30 uur aftrap muziekonderwijs op het schoolplein
Donderdag 15 september: Studiedag, alle kinderen zijn vrij. 

MEDEDELINGEN:

  • Hoera, juf Manon heeft een zoon gekregen. Hij heet Mees.  Alles is goed met moeder en kind. Wij wensen Manon en haar gezin veel geluk toe.
 

Foto's

Video's

Meer informatie