Schoolnieuws 1 2019-2020

  • Gemaakt op: 27-6-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 28-8-2019 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

BELANGRIJKE DATA
Zaterdag 31 augustus:       Landsmeerse Buurtsportdag
Dinsdag 10 september:      Startgesprekken (av)
Woensdag 11 september: Startgesprekken (mid)
Dinsdag 24 september:      Algemene ouder- informatieavond
Vrijdag 27 september:        Gouwe werkdag groep 6-7-8
Dinsdag 1 oktober:               Schoolfotograaf
Woensdag 2 oktober:          Start Kinderboekenweek
                                                        Schoolfotograaf
Donderdag 3 oktober:        Rondleiding nieuwe ouders
Vrijdag 4 oktober:                Meester- en juffendag
Vrijdag 11 oktober :             Boekenmarkt

ALGEMEEN
thumbnail_IMG_4456 welkom.jpg

Beste Augustinusouders, 
We zijn vol enthousiasme  met dit nieuwe schooljaar gestart.  De nieuwe leerkrachten zijn goed gestart en voelen zich al thuis op onze school. Terwijl ik deze week door de school liep werd er, ondanks de  warme eerste schooldagen, ook al hard gewerkt. Kinderen gebruikten de nieuwe chromebooks en er werd lekker buiten gespeeld op het nieuwe speeltoestel. In alle groepen zag ik kinderen samen  praten over welke regels en afspraken ze belangrijk vinden in de klas en leuke kennismakingsspelletjes doen. De sfeer is goed en daar ben ik blij mee. 

We hebben binnenkort op dinsdag 24 september weer algemene ouderavond waarin u meer informatie krijgt over de gang van zaken in de groep van uw kind(eren) en natuurlijk ook over onze schoolbrede speerpunten voor 2019-2020. In dit  eerste Schoolnieuws  van  dit schooljaar alvast  een korte impressie daarvan. We hopen u dan allen te ontvangen!
We wensen iedereen  na een fijne start een  goed schooljaar toe!

Alice Jorigas en het team Augustinus

Mag ik mij even voorstellen:

Cathelijn Korteweg.jpg

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en leerlingen,
Graag stel ik mij voor; mijn naam is Cathelijn Korteweg en sinds januari 2019 werkzaam als schoolmaatschappelijk werker in Landsmeer. Van oorsprong ben ik opgeleid als maatschappelijk werker. Ik merkte al gauw dat mijn hart bij kinderen lag en ben mij daartoe gaan specialiseren. Vanaf 2010 heb ik verschillende ervaringen opgedaan in de jeugdhulpverlening en het onderwijs. Naast mijn werkzaamheden als schoolmaatschappelijk werker ben ik momenteel ook werkzaam als integratief kindertherapeut. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik verbonden aan basisschool st. Augustinus. Dat houdt in dat jullie als ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten vragen kunnen stellen over de opvoeding, over het gedrag/ontwikkeling van het kind of over situaties waar je tegen aanloopt thuis of in de klas. Samen kunnen we kijken naar wat er nodig is zodat het thuis/ op school of op andere terreinen weer beter gaat.  Naast het feit dat ik voor jullie als ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten een adviserende rol kan spelen bied ik als schoolmaatschappelijk werker ook kortdurende individuele hulp aan het kind. Denk hierbij aan het coachen in sociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, (h)erkennen van verschillende emoties, emotieregulatie, hoe om te gaan met faalangst, laag zelfbeeld, somberheid, pestproblematiek, scheiding, verlies en rouwverwerking ed.De gesprekken zijn vertrouwelijk en ik deel geen informatie met school zonder overleg met jullie als ouder(s)/verzorger(s). Het kan zijn dat één of een aantal gesprekken voldoende zijn om weer op weg te kunnen. Mocht dit niet zo zijn ondersteun ik graag om de juiste hulp te verkrijgen.

Voor vragen of het maken van een afspraak, kunt u binnen lopen bij het inloopspreekuur op de volgende dagen:

11 september:   8.00 – 9.30 uur
7 oktober:           8.00 – 9.30 uur
12 november:    14.00 -16.00 uur
11 december:    8.00 – 9.30 uur
Ook buiten het inloopspreekuur kunt u contact met mij opnemen via mijn mailadres: c.korteweg@spirit.nl of telefonisch op nummer 0628515890. Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag. Graag tot ziens. 

Parro

De Parro app is weer geïnstalleerd, dat is bij de meesten van u automatisch gebeurd. Via de Parro app/Parrosite wordt u geïnformeerd over zaken in de groep van uw kind of over organisatorische schoolzaken en de jaarkalender. Dit jaar starten we ook met het digitaal uitnodigen voor de oudergesprekken. Deze zal de leerkracht via Parro versturen. U kunt zich dan via de Parro app/site inteken voor een geschikt tijdstip. We vragen u dringend of u er ook voor zou willen zorgen dat uw privacy wens in Parro is bijgewerkt. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij de leerkracht terecht.

 De Privacy voorwaarden kunt u persoonlijk aanvinken.

Schoolplein

Stapje voor stapje bouwen we aan ons schoolplein. We merken dat de kinderen heel gevarieerd spelen op ons plein. Kinderen spelen graag bij het waterpunt met water en zand en ze picknicken op ons veldje. Maar ze kunnen ook voetballen, basketballen, tafeltennis en nu dus uitdagend klimmen en glijden, want in de vakantie is het nieuwe speeltoestel geplaatst. De kinderen maken er enthousiast gebruik van. Dankzij onze sponsorloop, sponsoractie en de bijdrage van de ouderraad hebben we nu dus een prachtig toestel bij elkaar gespaard. In de binnenplaats bij de kleutergroepen hebben we nu ook een mooi schaduwdoek en boomstammetjes om buiten les te kunnen geven. 

Speerpunten studiedagen

 In de laatste vakantie week heeft het team natuurlijk de lessen en lokalen startklaar gemaakt. Op woensdag en donderdag hebben we naast de gebruikelijke voorbereidingen ook 2 studiedagen gehad. Een onderdeel van deze studiedag was het uitwerken en bespreken van onze kernwaardes.  Voor de vakantie heeft het team uitdagend, samen en onderzoeken gekozen als belangrijke waarden voor ons onderwijs. Nu zijn de kernwaardes verantwoordelijk, zelfstandig en enthousiast daaraan toegevoegd.  Deze 6 waardes zijn de komende periode belangrijk als leidraad voor ons onderwijs en onze keuzes. Op de foto's zijn we met elkaar in gesprek hierover.

Lezen was de afgelopen 2 jaar al een belangrijk speerpunt. Na technisch lezen hebben we voor de komende jaren begrijpend lezen en leesplezier als focus (voor de groepen 1 t/m 4 begrijpend luisteren). Op een inspirerende studiemiddag hebben we van leesexpert Bianca Lammers veel informatie gekregen over het doelgericht werken met boeken en leesbegrip.  Bianca Lammers zal ons team het hele jaar begeleiden.

Tot slot hebben we een nieuwe versie van het programma de Vreedzame School aangeschaft, deze is tijdens de tweede studiedag bij de leerkrachten geïntroduceerd door Martijn van Baarsen (hij is expert Vreedzame School van het samenwerkingsverband). Het eerste blok is: Wij horen bij elkaar.  In de klassen geven de leerkrachten veel aandacht aan groepsvorming, bijvoorbeeld door de eerste 2 weken iedere dag een Vreedzame school les te geven.  

THEMA

In de derde week starten we met het eerste schoolbrede thema. Bij ons staat het eerste thema altijd in het teken van het  kinderboekenweek thema, dit jaar is dat Vervoersmiddelen – Reis mee! De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. We sluiten het thema ook dit jaar weer af met een boekenmarkt op vrijdagmiddag  11 oktober. Verder informatie volgt nog via de Parro app.

NATUUR
De natuurouders hebben het vorige schooljaar afgesloten met een gezellige picknick waarbij de Gouwe Plek open was voor een korte rondleiding. Er zijn toen ook ouders geweest die zich aangemeld hebben om ook natuurouder voor de groep te worden! Dat is hartstikke leuk. De Gouwe Plek staat nu vol met riet, dus er moet eerst weer gewerkt worden!

VREEDZAME SCHOOL

Het eerste blok van de Vreedzame School is aangebroken.
We zijn nu in blok 1, dit blok heet 'We horen bij elkaar'. De lessen  staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden. De opstekers en afbrekers komen dit blok aan bod en we gaan in op de mening van anderen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe we met elkaar omgaan en de manier waarop gaan we in de klassen bespreken.
Hier gaan we in de klassen mee aan de slag door verschillende werkvormen te gebruiken. Bij de groep 1/2 zullen de handpoppen aap en tijger uitleg krijgen van de kinderen over wat je allemaal kan doen in de klas en welke taakjes er zijn.
In de groepen 3 t/m 8 zullen de kinderen hier meer over leren door een leuke binnenkomer en een afsluiter te doen. De lessen worden ook altijd gegeven in de kring om zo te zorgen voor een goede sfeer.
In elke groep komt er een wand met informatie van de Vreedzame School en is er te zien wat we elk blok gaan doen!

PS. Hebben jullie onze nieuwe grondwet al in de school zien hangen... hier zijn wij heel trots op! 

IN DE BUURT

Kom ook naar eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
Op zaterdag 31 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt de eerste Landsmeerse BuurtSportDag  georganiseerd op het atletiekterrein van AC Waterland. Een middag waarbij de jeugd hun (groot)ouders en andersom, kan uitdagen bij verschillende activiteiten. Er kan worden deelgenomen aan bubble-voetbal spelen, touwtrekken, jeu de boules spelen, zeilen en nog veel meer. Als er 4 of meer activiteiten afgestempeld zijn op een stempelkaart dan verdient de deelnemer een leuke verrassing. Daarnaast vindt er onder alle ingeleverde stempelkaarten een verloting plaats. De prijs is een gratis deelname aan de (jeugd)SportPas in het najaar! Dus maak een plekje vrij in je agenda voor de eerste Landsmeerdse BuurtSportDag en dan zien we jullie daar!
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door AC Waterland, VC Waterland, WSV de Breek, Hard gaat ie, MTB Twiske en Team Sportservice Zaanstreek Waterland.
De buurtsportdag is gratis

 


Foto's

Video's

Meer informatie