Schoolnieuws 10 2017-2018

  • Gemaakt op: 25-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Thema Nederland & Marokko

Ons nieuwe thema is Nederland-Marokko. Daarom maken groep 4 en 6 samen kijkdozen. Sommige kinderen maken een kijkdoos van Marokko en sommige kinderen maken een kijkdoos van Nederland. Het samenwerken met andere kinderen is leuk. De kijkdoos maken ze in groep 6. In groep 4 maken ze silhouetten en mozaïek. De kinderen maken een vorm en die plakken ze op wit papier en dan kleuren ze de achtergrond met wasco in. En de mozaïeken maken we met gekleurd papier. Die knippen we in stukjes en dan maken we vormen, zoals tulpen en theekopjes. Geschreven door Nanna, groep 6 

Kijkdozen maken_Thema Nederland-Marokko1.JPGKijkdozen maken_Thema Nederland-Marokko2.JPG

In de groepen wordt hard gewerkt aan het thema. In groep 3 hangt al een prachtige Marokkaanse vlag. De groepen 4 en 6 hebben samengewerkt aan kijkdozen en in groep 8 schrijven de kinderen in het officiële schrift van de Berberse taal: Tifinagh. De groepen 3 t/m 8 zijn bezig met opdrachten over Marokko ter voorbereiding op het bezoek aan het Tropenmuseum en lezen hierbij het boek 'Mijn opa de trekvogel'. 
Al het werk dat de kinderen rondom het thema hebben gemaakt, kunt u bewonderen tijdens de afsluiting van ons project op woensdag 21 februari. In de gangen en de speelzaal van de school zal dan een kleine tentoonstelling zijn ingericht met het werk van de kinderen. U komt toch ook?

Berbers schrift.JPGKijkdoos NL!.JPG

Kijkdoos Marokko.JPGvlag Marokko groep 3.JPG

Belangrijke data rondom het thema:
Maandag 29-01: Bezoek aan het Tropenmuseum door groepen 5 en 8 (alle leerlingen blijven over)
Donderdag 1-02: Bezoek aan het Tropenmuseum door groepen 3 en 4 (alle leerlingen blijven over)
Maandag 5-02: Bezoek aan het Tropenmuseum door de groepen 6 en 7 (alle leerlingen blijven over)
Woensdag 21-02: Van 12.30-13.00 uur tentoonstelling ter afsluiting van het project.

 LOGOPEDIE
Alle kleuters worden gescreend door de logopediste van de GGD. Dat gebeurt ieder schooljaar in het schooljaar dat kinderen vijf worden . Mochten er problemen zijn op het gebied van spraak, taal en stem kan er vroegtijdig hulp worden geboden. In de afgelopen week heeft de logopediste de controles gedaan.

KLEUTERLOKAAL
Het extra kleuterlokaal is klaar, dit zal bij u misschien ook vragen oproepen want we gebruiken het lokaal nog niet.  Maar natuurlijk zijn we wel bezig met sollicitatieprocedure. De gesprekken hiervoor zijn al een poosje  gaande maar tot op heden hebben we nog geen geschikte leerkracht kunnen vinden. Het ligt in onze bedoeling de leerkracht tot aan de zomer in het nieuwe lokaal les te laten geven aan wisselende groepen kinderen en de  2 huidige groepen als basisgroepen te laten bestaan. De huidige groepen gaan we voor de zomer dus niet uit elkaar te halen. Dit achtten wij niet wenselijk  voor de kinderen.
Na de vakantie zullen we wel vanaf de start van het schooljaar starten met 3 kleutergroepen. 
De ouders van betreffende groepen worden apart geinformeerd zodra duidelijk is hoe we komende periode kunnen invullen.

SPORTPAS
In november is het al via deze nieuwsbrief aangekondigd. In Landsmeer wordt het mogelijk om, via de Sportpas, op voordelige wijze met nieuwe sporten kennis te maken. Via de folder en de website 
www.teamsportservice.nl/zaanstreekwaterland  kunt u meer lezen wat mogelijk is.
 (zie verdere informatie op de folder die donderdag aan uw kind is meegegeven).


WERKDAGEN GOUWE PLEK

De eerste werkdagen op de Gouwe Plek zijn op 31 januari (groepen 7, 6 en 4) en op 2 februari groepen 8, 5 en 3). We gaan wilgen knotten, snoeien en het knuppelpad verder aanleggen. Denkt u eraan om uw kind warme kleren aan te trekken die vies mogen worden, en laarzen mee te geven?

KINDER GEMEENTE RAAD

Groep 7 heeft er weken aan gewerkt maar woensdag 10 en vrijdag 12 januari was het zover! Ze mochten de plannen presenteren aan de groepen 6 en 8 en aan de ouders van groep 7. 

De plannen hadden verschillende doelen zoals; Landsmeer veiliger maken, kinderen meer laten bewegen en ouderen helpen. De kinderen vonden het spannend om te presenteren maar wat deden ze het goed! Na de presentaties mochten de leerlingen (groep 6, 7 en 8) en de ouders stemmen. Het uiteindelijke plan dat heeft gewonnen is het realiseren van een klimpark in Landsmeer. Dit plan is bedacht door Thomas, Coen, Konstantin en Jurius. Coen en Thomas gaan dit plan meenemen naar de kindergemeenteraad ! De uitslag hangt op het bord in de hal.


SCHOOLTIJDEN

In de december heeft de MR, op verzoek van de school, een ouderenquête uitgezet onder de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 over het veranderen van de schooltijden. N.a.v. de ouderenquête over de schooltijden heeft de MR kunnen concluderen dat er onder ouders onvoldoende draagvlak is om de schooltijden aan te passen naar een continurooster of 5 gelijke dagenmodel.
De MR heeft de school geadviseerd, op basis van de uitslag van de enquête, de schooltijden niet aan te passen conform een van de beide modellen.
Het team behoudt de wens in de toekomst meer lesuren in een week te maken. De school en de MR gaan in overleg om andere alternatieven te onderzoeken.

MARLOES

Beste ouders, 

 

Per 1 maart 2018 leg ik na bijna vijf jaar mijn werkzaamheden als intern begeleider op de Augustinus definitief neer. Zoals u wellicht weet, ben ik chronisch ziek. De laatste tijd merk ik dat ik, door het verloop van mijn ziekte en de bijbehorende medische molen, mijn taken als IB’er niet meer kan uitvoeren zoals ik dat wil. Langzaam steeds minder kunnen doen binnen mijn schoolse taken en in mijn ogen aftakelen is niet echt mijn stijl. Ik stap daarom uit de dynamiek van de school, maar blijf wel actief in het onderwijs in brede zin. Door mijn eigen bedrijf te starten, heb ik meer grip op opdrachten en kan ik rustmomenten inplannen wanneer ik die nodig heb. Deze beslissing viel me enerzijds best zwaar, maar aan de andere kant kijk ik ook uit naar deze nieuwe periode in mijn leven. 

 

Sandrine Dekker, die nu ook al werkzaam is op de Augustinus, zal mijn werk overnemen. 

Ik wil u via deze weg bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren en uw begrip. 

 

Groeten, 

Marloes Hartman  Met de Twiskespeurders op pad in de natuur

 De werkdagen op de Gouwe Plek worden begeleid door IVN-Twiske. We merken dat veel kinderen enorm genieten van deze werkdagen en graag meer over de natuur zouden willen weten en ontdekken. Voor deze leerlingen start IVN-Twiske dit jaar met een nieuw initiatief. Zes keer per jaar zijn er activiteiten van de Twiskespeurders voor de leeftijdsgroep 6-11 jaar. Tijdens deze middagen leren de kinderen door zelf op ontdekking te gaan. De kinderen werken met een eigen Natuurmap. In deze map kunnen ze informatie en materialen bewaren die ze tijdens de bijeenkomsten verzamelen. Zo bouwen ze een mooi overzicht op van al het moois dat de natuur in het algemeen, en het Twiske in het bijzonder, te bieden heeft. 

 De eerste activiteit in 2018 is op zondagmiddag 11 februari, 'Met de Twiskespeurders speuren naar diersporen'. Deze bijeenkomst start om 13.00 uur bij zorgboerderij De Marsen, Pikpotweg 1 in Het Twiske. De middag eindigt om 15.00 uur. Er is een speurtocht naar diersporen waarin je leert waar je op moet letten om diersporen te herkennen. En we gaan braakballen pluizen. Door de botjes in de braakballen van de uilen te determineren, is te achterhalen welke dieren er in het Twiske leven, ook dieren die je niet zo snel zelf tegenkomt.

 Wie mee wil doen kan zich aanmelden via gendhoven@chello.nl. Kosten: €1,50 voor IVN-leden, €2,50 voor niet-leden, plus eenmalig €1,- voor de natuurmap. Tip: trek warme kleding aan.

twiskespeurders.jpeg

Grootste jaarlijkse klimaatactie

Op 2 februari is de Greenchoice Warmetruiendag en gaat in Nederland massaal de verwarming lager. Nederlanders  gaan in warme trui samen het klimaatprobleem te lijf; thuis, én op het werk. Elke graad lager bespaart  6% energie en 6%  CO2 uitstoot. Op vrijdag 2 februari zetten wij op onze school de verwarming een paar graden lager. Kleed je deze dag  extra warm om goed warm te blijven. 

warmetruiendag.jpgBelangrijke data

woensdag 31-01:  Installatie van de Kinder Gemeente Raad

woensdag 31-01: Werkdag Gouwe Plek

Maandag 29-01: Bezoek aan het Tropenmuseum door groepen 5 en 8 (alle leerlingen blijven over)
Donderdag 1-02: Bezoek aan het Tropenmuseum door groepen 3 en 4 (alle leerlingen blijven over)
Maandag 5-02: Bezoek aan het Tropenmuseum door de groepen 6 en 7 (alle leerlingen blijven over)
Woensdag 21-02: Van 12.30-13.00 uur tentoonstelling ter afsluiting van het project.

vrijdag0 2 -02 : Warme truiendag

vrijdag 02-02: Werkdag Gouwe Plek

Bijzonderheden:

 Interne begeleiding: 

Zoals u hierboven in een persoonlijk bericht heeft kunnen lezen, heeft Marloes Hartman besloten te gaan stoppen met haar werkzaamheden als intern begeleider. Wij betreuren het heel erg dat zij binnenkort afscheid gaat nemen. Dat zal al op korte termijn zijn.  Op vrijdag 23 februari is haar laatste werkdag. Marloes heeft dit besluit genomen na een langere periode van onzekerheid. Sinds half oktober hebben we Sandrine Dekker als interim IB-er aangtrokken om Marloes in haar werk te ondersteunen. Nu is gebleken dat  Marloes een stap, om op ander wijze haar werk in te vullen, nu wil gaan nemen. We wensen Marloes hier heel veel succes mee.

Sandrine  zal tot eind februari naast Marloes werkzaam zijn en na de voorjaarvakantie alle IB taken op zich nemen. Sandrine is vanaf de voorjaarsvakantie op maandag en vrijdag op school aanwezig.

Het volgende schoolnieuws verschijnt op 8 februari

​In dit schoolnieuws: 

Thema Marokko&Nederland,  Logopedie,   Kleuterlokaal, Sportpas, Werkdagen Gouwe Plek, Kinder Gemeente Raad, Sportpas, Intern-begeleider Marloes, Natuur, Warme truien dag, belangrijke data en bijzondere mededelingen

Foto's

Video's

Meer informatie