Schoolnieuws 16 2016-2017

  • Gemaakt op: 21-6-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​THEMA: 'JA NATUURLIJK'
toneelstuk.jpg
Vrijdag 16 juni hebben de kleuters een voorstelling van Molletje Bim gezien in het kader van het thema Natuur. Het was een succes!

IMG_0027.JPG
De kinderen van groep 3 zijn in de schooltuinen geweest. Zij hebben de diverse soorten bloemen bestudeerd welke zij een tijd geleden gezaaid hebben.

STAKING ONDERWIJS
U heeft het vast al gehoord in het nieuws. Aanstaande dinsdag 27 juni is er een landelijke prikactie om de aandacht te vestigen op de salarisongelijkheid in het onderwijs en de verhoogde werkdruk. Het ASKO bestuur ondersteund deze actie en ook alle leerkrachten van de Augustinus staan hier achter. Dat betekent dat de school aanstaande dinsdag een uur later start. Om half 10 starten de lessen.

Natuurlijk realiseren wij ons dat u a.g.v. deze actie opvang moet organiseren. Leerkrachten en medewerkers van scholen vangen het hele jaar door heel veel op, iedereen doet zijn best zodat kinderen  van de lerarentekorten  zo min  mogelijk merken. Dat doet iedere leerkracht graag, want we vinden dit  in het belang van de klas en de kinderen.  Het is voor ons nu zo ver, dat we willen laten zien dat het echt noodzaak is een signaal af te geven. We hopen op begrip en zijn bereid uitleg te geven. Dinsdag zullen alle leerkrachten om kwart over negen buiten de school  in gesprek gaan met ouders die dat willen.

De BSO-Partou  is op de hoogte van onze actie.

WERKEN OP DE GOUWE PLEK
Maandag en dinsdag 26 en 27 juni gaan we weer,  in samenwerking met Landschap Noord-Holland, werken op de 'De Gouwe Plek', de natuurplek achter de school. Zoals u weet dragen wij als school bij aan het onderhoud van dit prachtige stuk natuur. De voorbereidingen zijn al aan de gang, zodat de kinderen meteen aan de slag kunnen. Het is altijd weer een flinke klus  en het is handig als de kinderen kleding aan doen die vies mag  worden. En natuurlijk kaplaarzen mee!  We hopen op goed weer en dat de kinderen er weer veel plezier aan zullen beleven.

maandag 26 juni                                           dinsdag 27 juni

- 9.30 10.15 groep 1/2a                                - 9.30- 10.30 groep 6

- 10.15 - 11.00 groep 1/2b                           - 10.30 - 11.30 groep 7

- 11.00 - 12.00 groep 3                                 - 13.00-14.00 groep 8

- 13.00- 14.00 groep 4

- 14.00- 15.00 groep 5

10-MINUTEN GESPREKKEN
Omdat we 14 juli het jaar afsluiten met een zomerfeestje voor alle kinderen en ouders, zijn de 10-minutengesprekken een dag vervroegd . 

Deze zullen nu op woensdag en donderdag 12 en 13 juli plaatsvinden. 

De intekenlijsten zullen vanaf 4 juli op de wand in de centrale hal komen te hangen.

NIEUWE COLLEGA 's 

De sollicitatie ronde voor de vacature in de middenbouw is succesvol verlopen. We hadden veel sollicitanten.  In het nieuwe schooljaar zal juf Kris Broertjes ons team komen versterken. Juf Kris heeft een aantal jaren ervaring in het onderwijs, zij werkt nu nog op een basisschool in Noord.

De vacature in de onderbouw is nog niet vervuld. We zijn bezig met  gesprekken en hopen u snel te laten weten wie we hebben aangenomen.

Juf Lemina werkt sinds vorig schooljaar geen 4 maar nog  slechts 2 dagen op De Augustinus. Zij heeft het hele jaar ook 2 dagen op een school in Koog aan de Zaan gewerkt. Het bevalt Lemina op deze werkplek en omdat ze de kans kreeg hier nu ook meer dagen te werken heeft Lemina besloten de overstap nu helemaal te maken. 

Juf Ellen heeft besloten dichter bij haar woonplaats in de Kop van Noord Holland te gaan werken. De reisafstand en de daarbij behorende hoeveelheid files heeft de doorslag gegeven. Ook juf Ellen neemt dus afscheid aan het eind van dit schooljaar.

Dat betekent dat we een vacatureruimte hebben voor een hele baan. De advertentie is inmiddels geplaatst en de eerste gesprekken zijn geweest. Zodra we  meer weten hoort u het van ons.

AVOND 4-DAAGSE
IMG 0142.PNG

Van 12 t/m 15 juni heeft de avond 4-daagse plaats gevonden. Op initiatief van ouderraad ( OR ) van de  St. Augustinus, en onder leiding van Linda de Koning (OR),  is het dit jaar gelukt de samenwerking met de ouderraden van de andere basisscholen in Landsmeer te vinden en de Landsmeerse Avond 4 daagse te organiseren.  Het was een groot succes, waarbij ook het weer goed heeft meegeholpen.  De huldiging op het Raadhuisplein was een echt hoogtepunt. In aanwezigheid van burgemeester, wethouders en met muzikale ondersteuning van Amacitia  en veel publiek, werden alle wandelaars ingehaald. Wij bedanken Linda en alle ouders voor hun inzet om dit evenement een succes te maken. En hopen op een vervolg!

NIEUWBOUW
Op de eerste vakantiedag zullen bouwwerkzaamheden starten rondom de bouw van een derde kleuterlokaal. Het lokaal zal aan de achterzijde, op het schoolplein  worden aangebouwd. Mogelijk denkt u nu, de school gaat uitbreiden. Dat is amper het geval. Het lokaal  zal vooral bij gaan dragen aan een verkleining van de volle kleutergroepen die we op dit moment hebben. De planning is dat de bouw  voor de kerstavakantie klaar is.

Aansluitend starten we een herinrichting van  het schoolplein. De plannen hiervoor zijn in ontwikkeling. Volgend jaar gaat u hier zeker meer van horen, we willen dan sponsoracties etc. organiseren om extra geld te verzamelen. Ideeen hiervoor zijn welkom !

ONDERZOEKSBUREAU OIS VRAAGT UW MENING
De ouders van groep 6, 7en 8  kunnen via onderstaande link een enquete  invullen m.b.t. het mogelijk starten van een nieuwe middelbare school in Amsterdam Noord.


De ASKO, het schoolbestuur van de  St. Agustinus, wil onderzoeken of het mogelijk is om een school in Amsterdam Noord te realiseren voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Wij vragen wij u mee te doen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. In dit onderzoek wordt u gevraagd naar de middelbare schoolkeuze van u en uw kind en kunt u uw mening geven over het idee van een school voor 4-14 jarigen. 

Hoe doet u mee?
U kunt de vragenlijst via http://www.onderzoekenstatistiek.nl/4tot14school invullen. Hier wordt u enkele vragen gesteld over de toekomstige middelbare schoolkeuze . Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uiteraard worden uw gegevens volstrekt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 23 juni. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail of over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk (Data Collectie Unit) van OIS via het telefoonnummer 020 251 0449. 
 
Uw mening is belangrijk zodat we weten of er behoefte is aan een school voor 4-14 jarigen, dus we hopen dat u meedoet.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam Leinders, Diane Middelkoop en Lex Polman
Bestuurder SOON, ASKO en AMOS

BELANGRIJKE DATA:
Vrijdag 23 juni: Lenore komt Fylosofieles geven aan de groepen 5 t/m 8
Maandag 26 juni: Werken op de Gouwe plek.
Dinsdag 27 juni: POin Actie: Onderwijs staking, de lessen beginnen om 9.30, de deuren gaan om 9.25 open.
Werken op de Gouwe Plek
Maandag 3 juli: Studiedag, alle kinderen vrij

MEDEDELINGEN:

Zomerfeestje: De ouderraad (OR) organiseert op vrijdag 14 juli een zomerfeestje om het jaar af te sluiten. Houd er alvast rekening mee dat we 's middags, bij het ophalen, een feestelijk programma hebben voor ouders en  kinderen.

Volgende schoolnieuws: donderdag 6 juli 2017

Foto's

Video's

Meer informatie