Schoolnieuws 16 2017-2018

 • Gemaakt op: 19-4-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

OUDERTEVREDENHEIDS-ENQUETE
Deze week ontvangt u onze oudertevredenheids-enquête. We willen u allen vragen de enquête in te vullen.  De oudertevredenheids-enquête wordt gebruikt om het schoolbeleid mede vorm te geven. We horen daarom graag hoe u onze school als ouder ervaart. We hopen op een respons van meer dan 75% om een goed beeld te krijgen.

 'ROTS EN WATER' IN GROEP 6
foto rots en water dem les gr 6.jpg

Vorige week was de laatste Rots en Water les in groep 6. Dit was een les waar de ouders bij aanwezig konden zijn. De kinderen van groep 6 hebben trots laten zien wat ze in de lessen geoefend en geleerd hebben. We zagen oefeningen over het aangeven van grenzen, andermans grenzen accepteren, samenwerken, stevig in je schoenen staan en op verschillende manieren omgaan met een (dreigende) ruzie.
Het was  bijzonder om te zien hoe knap de kinderen dit deden en ook konden vertellen. We vinden dit als school een waardevolle invulling om op deze wijze extra aandacht te geven aan de sociale vaardigheden van de kinderen in situaties waarin het wel eens lastig voor hen is en de juf en kinderen vertelden ook wat ze er van merkten in de klas.
"Eerst hadden we  meer kleine groepjes maar nu spelen we allemaal meer met elkaar" zei een van de kinderen. En juf Chantal vertelde dat ze zag dat kinderen niet alleen hun de bekende vrienden kiezen om mee te werken of spelen maar ook vaker andere klasgenoten, die ze nog niet zo goed kennen.

Groep 7 heeft nu ook al een aantal lessen achter de rug en voor groep 7  is de demonstratieles op donderdag 24 mei.
Groep 8 is net begonnen en heeft 2 lessen gehad, zij sluiten op donderdag 5 juli af met de les voor ouders.

DE KINDERGEMEENTERAAD
Ons plan wordt echt uitgevoerd! Coen en Thomas (gr7)  hebben met succes hun plan voor een tokkelbaan in Landsmeer verdedigd in de Kindergemeenteraad. In december startte het Kindergemeenteraad-project  in groep 7 met het bedenken van allerlei plannen.
Jurius en Coen zijn toen gestart met hun eerste idee; een park met een tokkelbaan, met een kabelbaan en met boomhutten.  Al snel haakten Konstantin en Thomas aan bij dit team. Maar geleidelijk aan kwamen de jongens er ook achter dat dit een te duur plan werd. Coen en Thomas hebben het idee daarna verder uitgewerkt tot een haalbaar plan. Dit is door deze twee met succes  gepresenteerd  aan de burgemeester en wethouders van Landsmeer.
Omdat er een samenwerking  is gesmeed met De Stap en De Montessori wordt een Klimpark mét een heuse chill-boomhut in de toekomst echt uitgevoerd . Gefeliciteerd groep 7, met dit mooie succes!

KONINGSSPELEN
Vrijdag 20 april waren de Koningsspelen. We startten met een warming up op het plein voor de school met een dan op het officiële lied van de Koningsspelen: Fitlala. Om 9.00 gingen de kinderen van groep 3-8 naar de atletiekbaan van AC Waterland. De jongsten hebben een atletiek warming-up gehad en deden daarna koningsdagspelletjes op ons eigen plein. Om deze leuke en sportieve dag te organiseren kunnen we natuurlijk niet zonder hulp van ouders. De ouderraad (OR) heeft ook dit jaar weer veel georganiseerd, waaronder prachtig springkussen voor de kleuters en een klim en klauterbaan voor groep 3-8.  We zijn hier heel blij mee! Met de hulp van een groep studenten van de ALO is het samen met alle hulp-ouders gelukt alle onderdelen te begeleiden, dat is belangrijk zodat de kinderen ook álle onderdelen kunnen doen. Het was weer een geslaagde dag!

THEMA SPORT
Het vierde schoolthema loopt op z'n eind, we kunnen terugkijken op een bruisend thema.  Via twitter heeft u de sportieve activiteiten van uw kind kunnen volgen. Hieronder voor iedereen een overzicht van alle activiteiten van dit sportieve thema . 

Judo.jpg  buiten.jpg
Iedere woensdag demonstreren kinderen uit alle groepen de sport die ze beoefenen. Dat zijn er nog al wat: ballet, gymnastiek, dans, tennis, judo ....

Voetbal:
De afgelopen weken zijn we in de klas aan de slag gegaan met het thema, maar ook buiten de klas zijn de kinderen erg actief geweest. Zo hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een voetbalclinic gedaan waarbij geoefend is met dribbelen, overspelen naar elkaar, het schieten op doel, maar ook met keepen. De kinderen kregen tips van echte voetbalcoaches!

Atletiek:
Ook Atletiekvereniging AC Waterland heeft ons tips en tricks gegeven over Atletiek. De groepen 6,7 en 8 hebben op de Atletiekbaan verschillende onderdelen van Atletiek beoefend: sprinten, estafette en speerwerpen.
De groepen 1/2 hebben van de atletiekvereniging een uitleg gekregen en de groepen 3 t/m 5 krijgen woensdag 25 april een les atletiek.

Boogschieten:
Tot slot gaan de kinderen van groep 3 t/m 8  op 24 april handboogschieten. Na een uitgebreide uitleg over de technieken, kunnen de kinderen oefenen met het schieten op echte blazoenen en wordt er in teams gestreden tijdens een wedstrijd. 

En hoe beleefden de kinderen het thema? Dat kunt u hieronder lezen:
Op vrijdag 13 april gingen we met de klassen 6, 7 en 8 atletiek doen. Groep 6 mocht als eerst en daarna kwamen groep 7 en 8. We hadden eerst een rondje gerend en daarna werden we in groepjes gedeeld. Een groep ging als eerste estafette doen en de andere groep ging als eerst met startblokken oefenen. Bij de estafette moest je een tweetal maken en bij de startblokken moest je in de startblokken staan en rennen. Als laatst gingen we een boswandeling maken. Dat was het. Geschreven door Charlize, groep 6

Vorige week vrijdag hebben wij met de klassen 6, 7 en 8 atletiek gedaan. Twee leraren hebben ons verschillende activiteiten uitgelegd. Eerst gingen we een soort zachte kogels gooien. Toen ging de ene helft van de groep een tweetal maken en die gingen estafette doen met een echt estafette stokje. In de tussentijd ging de andere groep rennen met startblokken. Ze leerden de tips en tricks van het startblok zoals klaarstaan, rennen en nog veel meer. Aan het einde gingen we het geheime bospad rennen.  
Geschreven door Nanna, groep 6

Voetbal:
Maandag 16 april hadden groep 3 t/m 8 een voetbalclinic van Mathijs (broertje van de juf) en Guus. Wat hebben we gedaan? We hebben onder andere gedribbeld en in het doel gescoord. Het was bij IVV Landsmeer en het duurde drie kwartier. Het was super leuk.
Geschreven door Fay, groep 6

We gingen naar het voetbalveld bij IVV en toen zagen we onze voetbaltrainers. Ze heten Mathijs (het broertje van Chantal) en Guus (een vriend van Mathijs) en we moesten eerst warm worden. Je moest dat met z'n vieren doen. En daarna gingen we ons verdelen in twee groepen. En we gingen toen over pasen en dat was leuk. Toen gingen we een ander spelletje doen en toen kwam groep 7 alweer. Helaas was het toen alweer afgelopen.
Geschreven door Caline, groep 6

OPROEP
Heeft u thuis nog gietertjes of schepjes die niet meer gebruikt worden? Dan kunnen wij ze goed gebruiken. Bij het spelen in het zand en voor onze schooltuintjes.

BELANGRIJKE DATA:                         
Maandag 23 april: Theorie examen Verkeer groep 7 en 8
Woensdag 25 april : Thema activiteit: Atletiek groep 3, 4 en 5
Vrijdag 27 april: Koningsdag: alle kinderen vrij
Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei: Meivakantie (twee weken)

BIJZONDERHEDEN:
Administratie: Lydia is  er weer. Na de  meivakantie hoopt zij haar administratieve werk weer helemaal op te pakken.

Onderbouw: 

 • Juf Kelly is er voor het laatst op donderdag 26 april, na de meivakantie gaat haar zwangerschapsverlof in.
 • De laatste werkdag van Juf Debora is woensdag 25 april. We wensen Debora veel succes op haar nieuwe werkplek.
 • Dinsdag 15 en dinsdag 22 mei komt juf Brit 2x een dagje invallen. Het is leuk dat dit kan, zo kunt u en de kinderen juf Brit al ontmoeten voordat ze echt bij ons werkt. Juf Brit zal in juli bij ons starten, zij is na de zomer de vaste leerkracht van groep  1 / 2 C.
 • Na de meivakantie komt Fatima als onderwijsassistente het kleuterteam versterken en is Joyce 3 dagen in groep 3 en 6 ter ondersteuning. 

Het volgende schoolnieuws verschijnt op 17 mei.

Oudertevredenheids-enquête, ​'Rots en Water' , De Kindergemeenteraad, Koningsspelen, Thema sport, Oproep, , Belangrijke data, Bijzonderheden.

Foto's

Video's

Meer informatie