Schoolnieuws-17 2017-2018

 • Gemaakt op: 17-5-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

MEDIATOREN​ VREEDZAME SCHOOL
Op de Augustinus zijn we trots op de nieuwe mediatoren van de Vreedzame School!  Het afgelopen half jaar zijn er nieuwe sollicitatierondes en trainingen geweest voor de nieuwe  Vreedzame mediatoren.  De mediatorentraining Vreedzame school is onlangs met succes afgerond. Uit handen van de directeur hebben de mediatoren officieel hun diploma ontvangen. Coen, Konstantin, Lara, Nienke, Tijmen en Lili kunnen kinderen nu goed helpen door te bemiddelen in kleine ruzies of conflicten. Een van de mentoren noemde bij de diploma uitreiking dat hij zo graag mediator wilde worden omdat hij wil kunnen helpen als iemand ruzie heeft, zodat er een goede sfeer blijft op school.  Alle mediatoren hebben veel geleerd van de training en hebben vooral geleerd hoe ze neutraal en onpartijdig kunnenblijven als ze een ruzie  oplossen. Deze week gaan de mediatoren samen met juf Kris een rondje langs de klassen om zichzelf voor te stellen  aan de kinderen van de school. Zodat iedereen weet wie de nieuwe mediatoren zijn. 

groepsfoto.jpg
Coen, Konstantin, Lara, Nienke, Tijmen en Lili hebben de mediatorentraining van de Vreedzame School gevolgd en zijn voor het examen geslaagd. Gefeliciteerd allemaal!

THEMA 5: DUURZAAMHEID

Vrijdag 18 mei starten we met het laatste schoolthema van dit jaar. Dit thema gaat over duurzaamheid en hoe we samen voor onze omgeving zorgen. Kinderen leren onder andere hoe je afval kunt scheiden, waar het afval na de prullenbak naartoe gaat en wat er gebeurt als je afval op straat gooit. Ook wordt er in de groepen aandacht besteed aan de directe omgeving van de kinderen: het lokaal, de gang en het speelplein. Hoe willen we graag dat deze omgeving eruit ziet en hoe zorgen we er samen voor dat het netjes blijft?

Dit thema werken we samen met de gemeente Landsmeer. De kinderen krijgen een gastles over zwerfafval en gaan zelf ook afval prikken. Zo zorgen we samen voor onze omgeving.

IMG_1842.jpg

In juni staat zal de grote Augustinus 'beker-in-plaats-van-pakjes' wedstrijd plaatsvinden. In één specifieke week tellen we elke dag in alle groepen het aantal bekers en houden dit bij in de staafdiagram in de hal. Dit om verspilling en vervuiling die de plakjes met zich meebrengen te verminderen. De winnaar ontvangt een gouden beker. Houd de datum in de gaten!

Het thema in juni afgesloten met een optreden en workshop van de Vuilnismannen. Deze muzikanten maken muziek met afval. Ze gebruiken hier van alles voor: emmers, tonnen, borstels, pannen en andere afvalmaterialen. De kinderen doen uiteraard mee!

ZWERFAFVAL
Jasper van de gemeente komt lessen over zwerfafval geven. Hij vertelt over wat er metafval gebeurt als dit op straat terecht komt. Hoe lang duurt het voordat een klokhuis of een bananenschil verteert? Eind mei vinden deze lessen plaats en daarna zullen alle klassen in de buurt van de school afval gaan prikken.

CONTACTPERSOON.
Juf Kris (groep 5)  volgt juf Debora op als contactpersoon in de school. Juf Kris is sinds dit schooljaar ook al betrokken geweest bij de Vreedzame school en daarom neemt ze het stokje tijdelijk (voor dit schooljaar) over  van juf Debora. Iedereen heeft wel eens vragen, bijvoorbeeld over de begeleiding van kind(eren) op school of de manier waarop de school hen beoordeelt of over een voorval op school. Het is vanzelfsprekend dat het een logische eerst stap is om een afspraak met de leerkracht te maken. Eventueel in bijzijn van de intern begeleider. Een tweede mogelijkheid is dat een afspraak gemaakt wordt met de directie van de school. 
Soms is dit voorgaande, om welke reden dan ook, niet mogelijk. De contactpersoon kan dan soms een luisterend oor bieden als dat nodig is. Of iemand de juiste weg wijzen binnen de school als degene  steun kan gebruiken bij het vinden van een oplossing . Als iemand een klacht meldt kan de contact persoon ook ondersteunen bij het volgen van de procedures. De contactpersoon is trouwens geen bemiddelaar, maar kan u wel op weg helpen.

PRIVACYWET
Als school gebruiken we op de Augustinus beeldmateriaal voor verschillende redenen. We laten u met foto en videobeeld regelmatig zien waar we mee bezig zijn. Beeldmateriaal wordt om deze reden gedeeld met anderen. Ook uw zoon of dochter kan op beeldmateriaal te zien zijn. Op de Augustinus gebruiken we ook social media zoals twitter. Social media spelen een belangrijke rol in het leven van onze leerlingen en leerkrachten maar dit brengt soms ook met zich mee dat misschien ongewild, foto’s worden gedeeld. 

Willen we graag uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal dat door ons of in opdracht van de school gemaakt wordt. Daarom ontvangt u  deze week  van ons een toestemmingsformulier. In de brief die u ontvangt is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën.

We geven u op deze wijze de gelegenheid een keuze te maken. U kunt de brief ondertekend afgeven bij de administratie en/of de leerkracht van uw kind. Zou u dat komende week willen doen?

Foto’s maken door ouders op school
Uw toestemming geldt alleen voor gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter dat door de school of in opdracht van de school gemaakt wordt. Het kan voorkomend dat ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die op het schoolplein of elders in of buiten de school plaats vinden. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan u, als ouders,  terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en deze niet te delen via social media.

DE VREEDZAME SCHOOL 
Uit onze methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap wordt om de week een les gegeven in alle groepen. Via deze weg willen we u graag vaker op de hoogte stellen van waar we mee bezig zijn. 
De methode bestaat uit 6 blokken:
• Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat
• Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering

• Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie

• Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens

• Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid

• Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit
 
Op dit moment wordt er in de groepen gewerkt aan blok 5: We dragen allemaal een steentje bij. Zo zijn we in groep 5 bijvoorbeeld bezig met het netjes houden van onze leeromgeving. Dit is de regel van de week in de groep. De kinderen letten niet alleen op hun eigen spullen, maar spreken anderen ook aan op hun verantwoordelijkheid. Hierbij letten we vooral op de manier waarop we elkaar aanspreken.


AVOND 4-DAAGSE
Avond4daagse in Landsmeer!
Van 25 t/m 28 juni organiseert Stichting Evenementen Landsmeer samen met de basisscholen in Landsmeer de Avond4daagse. Met zijn allen willen we er weer een gezellig en sportief loopfestijn van maken.
Deze week krijgt iedereen het inschrijfformulier voor de A4D.
Inschrijven kan dit jaar op twee manieren:
* Een envelop met daarin het inschrijfformulier en het inschrijfgeld, inleveren bij de leerkracht.
* Op de woensdagen 23 en 30 mei van 8.20 tot 8.45 uur kun je je inschrijven bij leden van de ouderraad op school.

Tijdens de Avond4daagse willen we ook weer een beroep doen op ouders. We zijn op zoek naar hulp bij de EHBO post, als verkeersregelaars, ouders die dagelijks groepen aan en af willen melden en ouders die kunnen helpen bij het klaarzetten en schenken van limonade en het bereiden en uitdelen van versnaperingen op de Atletiekbaan (ACW).
Kinderen lopen mee onder de verantwoordelijkheid van hun eigen ouders/verzorgers.
Wij hebben er weer zin in! Sportieve groet, namens de OR van de Augustinusschool

ROTS EN WATER

Voor groep 7 zitten de Rots en Water lessen er alweer bijna op. Donderdag 24 mei sluiten de kinderen de lessenreeks af met een demonstratie-les voor de ouders. Alle ouders van groep 7 zijn donderdag 24 mei vanaf 08.30 uur van harte welkom in het speellokaal om de laatste les bij te wonen. 

DODEHOEK LES
Groep 8 heeft een dodehoek les aangeboden gekregen door Veilig Verkeer Nederland. Om de leerlingen extra fietservaring bij te brengen richting het VO gaan wij hier dankbaar gebruik van maken. Deze praktijkles wordt in Landsmeer georganiseerd op 11 juni en zal ongeveer twee uur in beslag nemen.

 

FIETS-EXAMEN

In april is het theoretisch gedeelte van het fietsexamen afgenomen deze is door alle leerlingen van gr. 7 en 8 behaald. Op donderdag 17 mei wordt de volgende stap richting het praktische verkeersexamen gemaakt met de fietscontrole. Dit is de laatste horde die genomen moet worden in aanloop naar het praktijkgedeelte op 28 mei, waarna hopelijk iedereen zijn verkeersdiploma in ontvangst mag nemen.


VERHALENFABRIEK
In juni zal de iedere groep een dag een projectleerkracht van de verhalenfabriek als leerkracht hebben. De verhalenfabriek heeft veel ervaring met inspirerende cultuurlessen in Amsterdam en omgeving. http://verhalenfabriek.nl/verhalenfabriek/ 
In overleg met de leerkracht sluiten de lessen per groep aan op het thema en de lessen in de klas. De leerkracht staat die dag niet zelf voor de groep, maar is wel op school aanwezig.

ENQUETE
We zijn blij dat al meer dan de helft van de ouders de oudertevredenheidsenquête heeft ingevuld.  Mocht u nog geen tijd hebben genomen voor onze enquête dan vragen we u dit deze week alsnog te doen. We beseffen dat we van u vragen voor een behoorlijk aantal vragen tijd te nemen maar u begrijpt; hoe meer respons hoe zinvoller de evaluatie en keuze van speerpunten kan zijn. De sluitingsdatum is volgende week donderdag.
Ouders met meerdere kinderen kunnen een herinnering hebben ontvangen. Deze kan genegeerd worden als u de enquête al 1x  heeft ingevuld. Omdat de enquête anoniem is kunnen wij  zelf niet zien als een gezin meerdere keren is aangeschreven.

STUDIEDAG
In de meivakantie heeft het team  een studiedag gehad. Op de agenda stond onze professionele teamcultuur. We hebben er onder meer over gesproken hoe we als team met elkaar samenwerking kunnen en willen vormgeven en versterken.  Het was intensieve maar zeker ook positieve dag. 

BELANGRIJKE DATA:
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Dinsdag 22 mei: Schoolreisje groep 4 t/m 7
Donderdag 24 mei: Sluitingsdatum  oudertevredenheidsenquete
Donderdag 24 mei: Afsluiting lessenreeks Rots en Water in groep 7. 
Donderdag 25 mei: Zwerfafval les gr. 7 en 8
Maandag 28 mei: start toetsweken(3 weken)
                                   Praktijk verkeersexamen groep 7 en 8
Dinsdag 29 mei: Clubpromotiedag groep 7 en 8
                                 Zwerfafval les gr. 1/2 en 3
Woensdag 30 mei: Zwerfafval les gr. 4 t/m 6

BIJZONDEHEDEN:
TEAM

 • SOLLICITATIE IB: Zoals u weet is Sandrine Dekker interim/ tijdelijk intern begeleider nadat Marloes is gestopt. We zijn een sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuwe vaste interne begeleider die na de zomer kan startenDe sluitingsdatum voor de brieven is in de meivakantie geweest. De sollicitatiecommissie is samengesteld uit de directie (Alice Jorigas), de huidige interim  internbegeleider ( Sandrine Dekker) en een teamlid van de MR (Ester van Kan). De commissie  voert deze weken gesprekken met diverse kandidaten. We  verwachteu op korte termijn aan onze nieuwe intern begeleider te kunnen voorstellen. 
 • Sommige kinderen hebben het thuis al verteld! Juf Monique is weer af en toe een paar uurtjes aanwezig op school. We zijn blij dat Moniuqe geleidelijk aan herstelt.
 • Lydia (administratie) is weer zover hersteld dat het lukt weer helemaal aan het werk te zijn. Lydia's werkdagen zijn di-wo-do.
 • VERHUIZING: Juf Ilona, uit groep 7, gaat in de zomer terugverhuizen naar Friesland. Dat betekent dat we eind juli helaas afscheid van haar moeten nemen. We hebben voor de bovenbouw een vacature uitgezet. 

De volgende schoolnieuws verschijnt op 31 mei. 

​Mediatoren, thema duurzaamheid, contactpersoon, privacywet, vreedzame school, avond 4-daagse, laikatraining, rots en water, dodehoek les, fietsexamen, verhalenfabriek,  enquête, studiedag, belangrijke data, bijzonderheden.

Foto's

Video's

Meer informatie